Ķekavas novada pašvaldība vairāk kā 17 000 eiro apmērā izmaksājusi stipendijas vidusskolēniem

Jau sesto gadu pēc kārtas abās  Ķekavas novada vidusskolās 10.-12. klašu audzēkņi par labām sekmēm saņem stipendijas 30 vai 50 eiro apmērā. Pavasara semestrī stipendiju saņēma 39 vidusskolēni, bet rudens semestrī skaits palielinājies līdz 48 vidusskolēniem, un gada laikā šim mērķim izlietoti vairāk kā 17 000 eiro no pašvaldības budžeta.

 

Ķekavas novadā stipendijas par labām sekmēm pavasara semestrī saņēma 39 skolēni – 11 izglītojamie Baložu vidusskolā, no kuriem augstākais vidējais vērtējums bija 9,23 balles, un  Ķekavas vidusskolā – 28 audzēkņi, kur augstākais vidējais vērtējums bija 8,88 balles.  Savukārt rudens semestrī Ķekavas novadā stipendijas saņēma jau 48 skolēni, no kuriem 11 skolēni no Baložu vidusskolas ar augstāko vidējo vērtējumu 8,63 balles un 37 skolēni no Ķekavas vidusskolas ar augstāko vidējo vērtējumu  9,59 balles. Kopumā stipendijās 2020. gadā ir izmaksāts 17 358 eiro.

 

Pēdējos gados ir pieaudzis arī kopējais bērnu skaits, kuri izvēlējušies turpināt mācības kādā no Ķekavas novada vidusskolām. 2019./2020. mācību gadā novadā 10.-12. klasē mācījās 159 audzēkņi, 116 no tiem Ķekavas vidusskolā un 43 skolēni - Baložu vidusskolā, bet 2020./2021. mācību gada pirmajā semestrī tie ir jau 175 skolēni.

 

 

Stipendijas tika ieviestas 2014./2015. mācību gadā un to mērķis ir motivēt vidusskolēnus mācīties Ķekavas novada skolās un paaugstināt savus mācību sasniegumus. Ķekavas novadā ir divas izglītības iestādes, kur skolēniem ir iespēja iegūt vidējo izglītību - Ķekavas un Baložu vidusskola.

 

Uz stipendijām var pretendēt Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10. - 12.klašu audzēkņi. Viņi var pretendēt uz divu veidu stipendijām – ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nav zemāks par 7,5 ballēm, audzēknim ir iespēja saņemt ikmēneša stipendiju 30 eiro apmērā, bet, ja skolēna vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nav zemāks par 8,5 ballēm, - tad 50 eiro mēnesī. Iepriekšējā semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm. Stipendiju var saņem tie, kuriem nav neattaisnotu stundu kavējumu, kuri ievēro skolas iekšējos kārtības noteikumus un kuriem nav administratīvie pārkāpumi ārpus skolas. Kā viena no prasībām, lai iegūtu mācību stipendiju, ir obligāta interešu izglītības pulciņu apmeklēšana.

 

 

Administratīvā pārvalde
06.01.2021.

 

 

 

  Drukāt