Privātajā pamatskolā ”Gaismas tilts 97” viesojas skolotāja no Vācijas

 

2011. gada 5.aprīlis privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97” 1.- 4. klašu skolēniem bija īpaša un interesanta diena, jo vācu un angļu valodas stundas viņiem pasniedza skolotāja no Erfdes (Vācija) Gesa Kahlen. Skolotāja, metodiskās pieredzes apmaiņai, līdzi bija atvedusi stāstus svešvalodas apguvei sākumskolā par varžu ģimeni un mūzikas instrumentu ģimeni, un tos kopā ar bērniem izspēlēja gan vācu, gan angļu valodā. Bērni ar lielu sajūsmu uzņēma to, ka stundā var gan dziedāt, gan teātri spēlēt, gan zīmēt un krāsot, un pat gatavot grāmatiņas par mūzikas instrumentu ģimeni. Skolotāja Gesa Kahlen jau 17 gadus savā skolā māca gan angļu, gan vācu valodu un strādā ar īpašām metodēm, kas sākumskolas posmā labāk palīdz apgūt svešvalodu. Tā kā skolotāja nesaprot un nerunā latviešu valodā, tad skolēniem bija ne tikai jāklausās un jāuztver skolotājas teiktais, bet arī pašiem aktīvi jārunā un praktiski jāpielieto līdz šim iegūtās zināšanas.
 
Daloties ar piedzīvoto šajās stundās skolotāja atklāja, ka mūsu bērni ir ļoti aktīvi un labi sagatavoti darbam ar nezināmo. Liels pārsteigums Kahlenas kundzei bija tas, ka 4.klases skolēni ļoti labi raksta vācu valodā, ka dažkārt skolēni Vācijā pat dzimtajā valodā dara ne tik labi.
 
Tāpat viņa atzīmēja 1.klases labo sagatavotības līmeni angļu valodā, jo bērni šo valodu apgūst tikai nepilnu gadu, taču nav bijušas nekādas komunikācijas problēmas stundas laikā.
 
2.klases meitenes bija pārsteigušas ar lielo rūpību un uzmanību, veicot skolotājas dotos uzdevumus.
 
3.klase bija visaktīvākie teātra spēlētāji un nelielo ludziņu labprāt atkārtoja vairākas reizes.
 
Skolotāja Gesa Kahlen iesaistījās arī starpnovadu angļu valodas konkursa “I can do it!” procesā kā skatuves runas konkursa vērtētājs.
 
Sarunā ar skolotāju pēc dienas mūsu skolā viņa atzinās, ka arī turpmāk labprāt sadarbotos, gan apmainoties metodiskajiem materiāliem, gan varbūt nākotnē realizējot kādu kopīgu projektu skolu sadraudzības jomā.
 
 
 
Vācu valodas skolotāja Vita Timermane
  Drukāt