Godina labākos Ķekavas novada pedagogus

Novērtējot pedagogu darbu un  sakot paldies par ieguldījumu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, 9.oktobrī Ķekavas kultūras namā tika godināti Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti 2019./.2020. mācību gadā.


Ķekavas novada pašvaldības rīkotā konkursa “Labākais skolotājs Ķekavas novadā” mērķis ir  apzināt un izvērtēt pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivēt viņus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.

 

 

Konkursa komisijai izskatot iesniegtos pretendentu izvērtējumus, tika godināti 14 skolotāji:

 • „Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Avotiņš”  - Olga Ņesterova,
 • „Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Ieviņa” - Kristīne Lapiņa,
 • „Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Bitīte”-  Ilze Dauškane,
 • „Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Zvaigznīte” - Biruta Zemīte,
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā Daugmales pamatskolā” - Zane Miķelsone,
 • „Labākais pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā Ķekavas Mūzikas skolā” - Samanta Čipinska,
 • „Labākais pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā Ķekavas Mākslas skolā” - Velga Kūkuma,
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 1.- 4. klašu grupā Ķekavas vidusskolā” - Anda Tauriņa,
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 5.- 9. klašu grupā Ķekavas vidusskolā” - Laila Pētersone,
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 10.- 12. klašu grupā Ķekavas vidusskolā”  - Daina Gžibovska,
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 5.- 12. klašu grupā Baložu vidusskola” - Agita Ķīle,
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā līdz 4.klasei, Baložu vidusskolā” - Inga Eglīte,
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā privātajā pamatskolā “Gaismas tilts 97” - Sandra Freiberga,
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā Pļavniekkalna sākumskolā” - Ina Krolle.

 

Svinīgajā pasākumā tika sumināti arī seši pedagogi, kas izglītības jomai Ķekavas novadā veltījuši savus 25 darba gadus: Evita Ķelle no Ķekavas Mūzikas skolas; Lidija Brigzne, Inese Saulkalne un Irina Tolstova no Ķekavas vidusskolas,  Laima Šmite no Daugmales pamatskolas un Tatjana Dorošenko no Baložu vidusskolas.


 

 

Administratīvā pārvalde
12.10.2020.

 

 

  Drukāt