Pļavniekkalna sākumskolas 5.b un 4.a klases skolēni kopā ar skolotājām īstenojuši eTwinning projektus

2019./2020.mācību gadā Pļavniekkalna sākumskolas 5.b un 4.a klases skolēni kopā ar skolotājām īstenojuši eTwinning projektus.


5.b klases skolēni kopā ar skolotāju realizēja projektu “Pagaršo Brī-Brū-Krau maizes kraukšķi!”


Projekta dalībnieki iepazinās ar mūsu latvisko simbolu – maizi, kas gadu simteņiem rūpīgi lotota un gādāta, joprojām ir uz mūsu galda. Izpētīja maizes vēsturi, tradīcijas, folkloru, tās nozīmi senāk un mūsdienās. Izzināja savas ģimenes maizes lietošanas ieradumus, atšifrēja maizes priekšmetus (mulda, lize, čauksture, abrkasītis u.c.). Sadarbojās ar dažādu paaudžu cilvēkiem, kā arī izmantoja digitālos IKT rīkus un tiešsaistes platformas veiksmīgai komunikācijai, lai apmainītos ar idejām.


4.a klases skolēni kopā ar skolotāju realizēja projektu “Droši nedrošās spēles.”


Projekts "Droši nedrošās spēles" skolēniem saistoši un interesanti atgādinās par bīstamām situācijām apkārt, attīstot kritisko domāšanu, aktiermākslu, izmantojot sadarbību un digitālos rīkus, veidojot grīdas spēli "Droši pasaulē".


Abi projekti ieguvuši Nacionālo kvalitātes sertifikātu.


Paldies skolēniem, vecākiem un skolotājām Everitai Petrovai, Agnijai Grigorei un Inesei Zvaigznonei par ieguldīto darbu.


Lai radošas idejas jauniem projektiem!

 

 

Pļavniekkalna sākumskola
08.10.2020.

 

  Drukāt