Plāno pilnveidot jaunatnes lietas un tūrisma jomu Ķekavas novadā

Ķekavas novada pašvaldība, turpinot jau divus gadus uzņemto kursu -  pilnveidot uz klientu orientētu pašvaldības darbu un nodrošināt efektīvu pakalpojumu sniegšanu, nolēmusi stiprināt darbu ar jaunatni un tūrisma jomu Ķekavas novadā, integrējot divas pašvaldības iestādes  - Jaunatnes iniciatīvu centru un Tūrisma koordinācijas centru – pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (IKS) sastāvā.


Pašvaldība vēlas uzsvērt, ka līdz ar plānotajām izmaiņām mainās abu iestāžu juridiskais statuss – no atsevišķas iestādes uz IKS pārvaldes struktūrvienību, un visi Tūrisma koordinācijas centra un Jaunatnes iniciatīvu centra speciālisti turpinās strādāt Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sastāvā.   Ja šo optimizāciju atbalstīs Ķekavas novada dome, tad to plānots veikt līdz šī gada 30.novembrim.


Pašvaldība aktīvi turpina strādāt pie strukturālām izmaiņām arī pašā organizācijā. Pirmais būtiskais solis pēc rūpīgas situācijas izpētes tika sperts jau 2018. gada novembrī, izveidojot piecas nozaru pārvaldes, tādējādi samazinot sadrumstalotību un padarot efektīvākus gan finanšu, gan cilvēkresursus.   Viena no lielākajām pārvaldēm ir Izglītības, kultūras un sporta (IKS) pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas visvairāk, proti, 17 iestādes –  skolas, bērnudārzi, kultūras centri, Tūrisma koordinācijas centrs un Jaunatnes iniciatīvu centrs. 


Tā kā katras pārvaldes uzdevums ir nodrošināt vienotu un pārdomātu plānošanu, tostarp, finanšu un citu resursu efektīvāku izmantošanu savā nozarē, tad jau no 2019. gada IKS pārvalde aktīvi strādā pie šī jautājuma, sākotnēji uzmanību vēršot tieši strukturāli mazāko iestāžu darbības izvērtēšanai. 


Analizējot Jaunatnes iniciatīvu centra un Tūrisma koordinācijas centra darbu,  tika secināts, ka pašvaldībai ir jāuzlabo sniegto pakalpojumu kvalitāte un piedāvājums jaunatnes politikas un tūrisma jomā, attīstot vienotu redzējumu un koordinētu darbību starp radniecīgajām nozarēm – izglītību, kultūru, sportu, tūrismu, uzņēmējdarbību, kā arī šie pakalpojumi jānodrošina finansiāli efektīvāk.  Nodrošinot veiksmīgāku savstarpējo mijiedarbību, iedzīvotāji un uzņēmumi, kas ir pašvaldības klienti, varētu saņemt kvalitatīvākus un daudzveidīgākus pakalpojumus.  


Tāpēc, lai turpmāk optimizētu, stiprinātu un attīstītu jaunatnes politiku un tūrisma jomu, izstrādājot vienotu attīstības stratēģiju un nosakot darbības mērķus, kā arī uzdevumus nākamajiem pieciem gadiem, tiek piedāvāts iekļaut abu šo iestāžu funkcijas un darbiniekus Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē.   


Ja šis piedāvājums, kas balstās arī uz  zvērināta revidenta un iekšējā auditora ieteikumiem par efektīvas pārvaldības nodrošināšanu,  tiks atbalstīts 16. jūlija  Ķekavas novada domes sēdē, tad strukturālās izmaiņas plānots veikt līdz  2020. gada 30.novembrim, kad  IKS pārvalde būs funkciju, uzdevumu, darbinieku un visu citu saistību pārņēmēja.  Jautājums par abu iestāžu integrāciju IKS pārvaldē, tika izskatīts jūlijā arī divās domes komitejās – Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejā un Finanšu komitejā.  


Deleģējot Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un  sporta pārvaldei īstenot pašvaldības funkcijas tūrisma un jaunatnes politikas jomā, nodrošinot novada iedzīvotājiem kvalitatīvu pakalpojumus, tiktu racionāli izlietoti pašvaldības finanšu līdzekļi un optimizētas pašvaldības funkcijas. 


Arī pēc plānotajām iestāžu organizatoriskajām izmaiņām jaunieši varēs aktīvi darboties Jaunu ideju centra ēkā un citās pašvaldības iestāžu telpās, kā arī atbilstoši pieprasījumam piedalīties interešu izglītības pulciņos. Turpmāk plānots stiprināt mobilo darbu ar jaunatni dažādās novada vietās  - piemēram, Daugmalē, Mellupos, Baložos, Katlakalnā un Valdlaučos, izmantojot tur pieejamās pašvaldības telpas.


“Mēs kā pašvaldība vēlamies būt atvērtāki jauniešiem, būt elastīgāki un mobilāki, esot tuvāk jauniešu dzīves vietai. Vēlamies uzklausīt un palīdzēt jauniešiem īstenot idejas - piedāvājot saturīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinot viņu pilsonisko aktivitāti un iesaistot jauniešus pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā. Mūsu jaunieši ir zinoši, varoši, ar daudzām labām idejām  - tikai tās mums ir jāspēj labāk sadzirdēt. Vēlamies aktīvāk iesaistīt tieši jauniešus no 14 gadiem, izveidojot Ķekavas novada jauniešu padomi, kas varētu būt nozīmīgs Ķekavas novada domes sadarbības partneris, diskutējot par jauniešu redzējumu un  vajadzībām novadā,” skaidro Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Linda Zaķe.           


Arī tūrisma jomā uzmanība vairāk tiks vērsta uz to, kā izcelt Ķekavas novada unikālās lietas, personības un notikumus, par to pastāstot un ieinteresējot gan novada bērnus, jauniešus un pieaugušos, gan novada viesus. “Novads var lepoties ar daudzām lietām, piemēram, ar rakstnieku Garlību Merķeli, ar Depkina muižu, ar latviešu strēlnieku kaujām un uzvarām, ar kūdras bānīti, un unikāliem uzņēmumiem – melno ikru, kafijas un kūdras apstrādes ražotnēm, metālapstrādes uzņēmumiem un daudziem citiem. Un pašvaldības uzdevums ir to izcelt, radot mūsdienīgus tūrisma objektus, šim mērķim piesaistot arī Eiropas Savienības projekta finansējumu,” skaidro L.Zaķe.    


Arī turpmāk novada iedzīvotāji un viesi par tūrisma objektiem informāciju varēs iegūt Tūrisma informācijas punktā, Ķekavas centrā - Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26. 


Administratīvā pārvalde
10.07.2020.

 

 

  Drukāt