Apgūsti pedagoga kvalifikāciju Latvijas Universitātē!

 

Pieteikšanās ESF projekta finansētajām studiju vietām no 18. aprīļa līdz 6. maijam.
Latvijas Universitāte (LU) īsteno ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” vienošanās Nr.2010/0096/1DP/ 1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001. Projekta mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.
 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Skolotājs” dod iespēju apgūt pedagoga kvalifikāciju skolā strādājošiem skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas un skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju. Pieteikšanās LU studiju programmas „Skolotājs” ESF projekta finansētajām studiju vietām no 18. aprīļa līdz 6. maijam notiks septiņu dažādu mācību priekšmetu skolotāju kvalifikāciju apguvei:
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs,
Vidējās izglītības fizikas skolotājs,*
Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs,*
Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs,*
Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs,*
Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs,
Vēstures skolotājs.
 
*Papildu iespēja apgūt dabaszinību skolotāja kvalifikāciju.
 
Plašāka informācija par pieteikšanos un uzņemšanas nosacījumiem www.skolotajuizglitiba.lu.lv
 
 
 
Inese Pelnēna
Projekta tālākizglītības koordinētāja
T. +371 22336334, e-pasts: inese.pelnena@lu.lv
  Drukāt