Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā nosvin Spāru svētkus Ķekavas vidusskolas piebūvei

Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā, tika nosvinēti Spāru svētki Ķekavas vidusskolas moduļa tipa piebūvei, kas Latvijā šobrīd ir augstākā un otra lielākā moduļu tipa skolas ēka, kas pašlaik tiek būvēta.  Līdz ar Spāru svētkiem ir pilnībā pabeigta ēkas konstrukciju būvniecība, un uzsākti apdares darbi.
 

Ķekavas vidusskolas piebūves būvniecību pilnībā finansē Ķekavas novada pašvaldība, šim projektam atvēlot aptuveni 3 milj. eiro no sava budžeta. Savukārt piebūves būvniecību veic SIA “Belss”.   


“Izglītība un izglītības infrastruktūras attīstība ir galvenā Ķekavas novada prioritāte, jo tai piešķiram vairāk kā pusi no pašvaldības budžeta. Mēs priecājamies, ka ģimenes ar bērniem izvēlas dzīvot mūsu novadā un novērtē novada priekšrocības, bet vienlaicīgi tas uzliek mums jaunus izaicinājumus -  kā izglītības infrastruktūrai turēt līdzi pieaugošajam bērnu skaitam. Un tāpēc šobrīd procesā ir vairāki būtiski skolu un bērnudārzu projekti, pie kā pašvaldība strādā, un visredzamākais patlaban ir Ķekavas vidusskolas piebūve, kurai šodien svinam Spāru svētkus un ceram to atvērt līdz ar jauno mācību gadu,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.


Arī būvuzņēmuma  - SIA “Belss” valdes loceklis Kaspars Ziediņš ir vienisprātis, ka skolas paplašināšana nozīmē ne tika novada attīstību, bet arī to, ka ģimenēm patīk dzīvot Ķekavas novadā. Arī pašam esot novadniekam, viņš jo īpaši ir gandarīts par šo attīstības procesu, bet tas vienlaikus arī uzliek papildus atbildību, lai viss iecerētais izdodas un bērni  šeit varētu uzsākt mācības jau ar jauno mācību gadu.  Viņš cer, ka novads turpinās aug un taps aizvien jaunas izglītības iestādes. 


Par skaisto notikumu priecājas Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka: “Moderna un mūsdienām atbilstoša mācību vide ir viens no būtiskiem faktoriem, lai uzlabotu mācību kvalitāti, motivētu skolēnus izglītoties un sasniegt labākas sekmes, kā arī tas ir svarīgi, lai piesaistītu un noturētu pedagogus strādāt savā profesijā. Esam lielākā vidusskola Ķekavas novadā, kur šobrīd mācās 1309 bērnu. Vairāk kā puse no tiem ir 5.-12. klases audzēkņi, kas mācās vidusskolas ēkā, kurai šobrīd top piebūve. Jaunās mācību klases un plašās telpas būs nozīmīgs ieguvums gan skolai, gan bērniem un viņu vecākiem.” 


Būvuzņēmuma  - SIA “Belss” projekta vadītājs  Māris Klints skaidro moduļu tipa ēku priekšrocības: “Saliekamo moduļu konstrukcijām pretēji vairuma viedoklim nav ierobežojumu projektēšanā un būvniecībā. Moduļu mājas galvenie plusi  ir ātra uzstādīšana, energoefektivitāte un kvalitāte, jo katrs modulis tiek izgatavots un uzbūvēts rūpnieciski ražotnē, kuri ir pakļauti visiem rūpniecības standartiem. Tas ir ļoti būtisks faktors mūsdienu būvniecībā. Pašai ēkai būs liela energoefektivitāte, jo pati būve tiek būvēta uz Sinergo mājas principiem.” Viņš piebilst, ka modulārā būvniecība pasaulē jau uzņem apgriezienus un bieži vien pasūtītāji izvēlas būvēt tieši šāda tipa ēkas kā, piemēram, modulārās slimnīcas, skolas, bērnudārzus, biroju kompleksus un viesnīcas līdz pat 25 stāviem.


Līdz ar moduļu tipa piebūves uzbūvēšanu pie Ķekavas vidusskolas plānots nodrošināt mācību vietas papildu 300 skolēniem. Piebūve plānota divos stāvos, kur tiks izvietotas kopumā desmit mācību klases – četras pirmajā stāvā un sešas  - otrajā stāvā, tai skaitā vienu mācību klasi būs iespējams pārdalīt ar bīdāmo sienu divās atsevišķās telpās.  Pirmajā stāvā atradīsies arī plaša ēdamzāle, kā arī ģērbtuves, bet otrajā – skolotāju atpūtas istaba un rekreācijas zonas skolēniem, bet jumta stāva līmenī  - tehniskās telpas.


Ķekavas vidusskolas piebūves projektā ir izstrādāts jaunbūves ēkas fasāžu risinājums un telpu plānojums atbilstoši izglītības iestāžu mūsdienu prasībām, risināts piebūves ēkas savienojums ar esošo vidusskolas ēkas korpusu, teritorijas labiekārtojums, ietves izbūve teritorijā, autostāvvietas un velonovietnes. Piebūves fasādē plānots izmantot koka apdares materiālus, jo kokam piemīt labas siltumizolācijas īpašības un tas ir “elpojošs” materiāls.  


Jauno skolas piebūve izvietojas esošā basketbola laukuma vietā, kā arī paredzēts mazliet pārvietot skeitparka laukumu, to atdalot ar apstādījuma joslu no skolas teritorijas, lai tādējādi nodrošinātu trokšņu slāpēšanu.


Ķekavas vidusskolā kopējais skolēnu skaits šobrīd ir vairāk kā 1300 bērni, no kuriem 726 ir 5.-12.klases skolēni, kas mācās vidusskolas ēkā, Gaismas ielā 9.  Jau šajā mācību gadā nācās veikt daudzas izmaiņas skolas plānojumā, lai esošajiem bērniem nodrošinātu mācību priekšmetu apguvi. Piemēram,  skolotāju istaba tika pārveidota par klašu telpu, sociālā pedagoga kabinets pielāgots svešvalodu grupu nodarbībai, mācību stundas notiek arī lasītavā, zēnu mājturības kabinetā un skolas aktu zālē. Tāpēc moduļu tipa piebūve ir vienīgais reālais risinājums skolas paplašināšanai. 

 

Administratīvā pārvalde
01.06.2020.

 

  Drukāt