Ir zināmi 2020.gada Goda nominācijas konkursa “Augsim Latvijai” laureāti!

Goda nominācija ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz 5 gadu garumā. Goda nomināciju ieguvis Oto Lūsis no Daugmales mazpulka “Dzirkstelīte”.

Kā minēts pieteikumā, ko sagatavojusi mazpulka vadītājas Zinaīda Matisone un Zane Miķelsone, Oto mazpulkā darbojas kopš 2015. gada. Viņš ir ļoti aktīvs mazpulcēns. Aktīvi piedalās sava mazpulka un Latvijas Mazpulku pasākumos. Oto katru darbu veic ar lielu atbildību. Izstrādājot projektus un arī ikdienā mazpulcēnam labāk padodas praktiski veicamie darbi, patīk strādāt ar koku, izgatavot dažādus koka priekšmetus un meklēt risinājumus koka konstrukcijām. Oto ir mazpulcēns 24 stundas dienā un septiņas dienas nedēļā. Prieks, ka viņš savu nākotni vēlas saistīt ar lauksaimniecību un grib dzīvot Latvijā!


Latvijas Mazpulku padome
20.05.2020.

  Drukāt