Ķekavas novada pašvaldība iesniedz projektu programmā Erasmus+

2020.gada 11. februārī Ķekavas novada pašvaldība iesniegusi pieteikumu Erasmus+ programmas skolu izglītības personāla mobilitātes projektam “21.gs. izglītība – kompetenču pieeja izglītībā” (21st Century Education – Competency-based Education).


Mācību mobilitātes projekta mērķis ir: piedāvāt skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabojot un dažādojot metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, atbalstot darba vērošanas un profesionālās pilnveides kursu un mācību aktivitātes. Darba vērošanas mobilitātes plānotas uz Lietuvu, Poliju, Vāciju un Zviedriju. 


Pašvaldība projektu iesniedz kā skolu konsorcija koordinators, sniedzot iespēju mācību mobilitātē doties Ķekavas novada izglītības iestāžu darbiniekiem: gan skolu, gan pirmskolu pedagoģiskajam personālam (skolotāji, mācību procesa organizatori, direktori), kas strādā izglītības iestādēs, kā arī citiem izglītības speciālistiem, kas iesaistīti nosūtošās izglītības iestādes stratēģiskajā attīstībā (skolu inspektori, pedagoģiskie padomdevēji, psihologi u.c.), kā arī vietējā vai reģionālā mēroga skolu pārvaldības vai koordinējošas institūcijas personālam, kas ir iesaistīts skolu vadības, stratēģiskās plānošanas un mācību satura attīstībā.
 


Attīstības un būvniecības pārvalde
18.02.2020.

  Drukāt