Baložu vidusskolai būs jauna piebūve un sporta laukums

Samazinot projekta izmaksas, kā to šobrīd Ķekavas novada pašvaldībai pieprasa Centrālās finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) , Baložu vidusskolai tiks būvēta jauna piebūve un sporta laukums līdz 2021. gada nogalei, lai nodrošinātu piemērotu mācību vidi 280 bērniem.  


Vienīgais veids, kā samazināt skolas projekta izmaksas, un to realizēt pilnā apjomā, tas ir, neatsakoties no sporta laukuma, ir pārskatīt piebūves, kas ir visdārgākā lieta šajā projektā, tehniskās prasības un vizuālos risinājumus (sākotnēji skolas piebūves risinājums un izskats tika plānots identiski tam, kāda piebūve jau šobrīd ir uzbūvēta pie skolas). Skolas piebūvi realizējot kā moduļu tipa būvi un izvēloties risinājumu, lai sporta stadionam nav jāveic finansiāli dārgā blakus esošās kāpas nostiprināšana, pašvaldība varētu iekļauties projekta sākotnējā summā -  līdz 9 milj. eiro.


Baložu vidusskolas direktore Vita Broka, kas ir piedalījusies skolas projektā no paša sākuma un turpina piedalīties šī projekta plānošanā un īstenošanā, uzsver: “Redzu, ka pašvaldība spēj ātri un elastīgi rīkoties, lai pielāgotos situācijai, kad finanšu līdzekļi no valsts puses netiek piešķirti,  un lai mūsu Baložu vidusskolas bērniem varētu uzbūvēt jaunas mācību klases un sporta laukumu pēc iespējas īsākā laikā”, norāda skolas direktore.


V. Broka piekrīt, ka Ķekavas novada pašvaldības rīcība šobrīd ir vienīgais reālais risinājums, kā realizēt projektu, turklāt, saglabājot visu to svarīgo, kas ir bijis plānots – gan skolas piebūvi 280 skolēniem, gan sporta laukumu. Vienlaicīgi skolas direktore  izsaka nožēlu, ka diemžēl šobrīd ar šo situāciju tiek spekulēts un maldināti iedzīvotāji. Pašvaldības projekta vadītājs Māris Ozoliņš var atbildēt uz jautājumiem  ikvienam  par skolas projekta īstenošanas gaitu.    


“Mēs esam pierādījuši Centrālās finanšu un līgumu aģentūrai, ka spējam samazināt projekta izmaksas, kā viņi to pieprasa, un izbūvēt skolas piebūvi un sporta stadionu Baložos. Mums galvenais ir nodrošināt 280 vietas skolēniem un lai visiem Baložu vidusskolas bērniem ir kur sportot jaunajā skolas laukumā,” pauž  V.Baire.  


Šādi rīkojoties, izmainīsies vien piebūves tehniskais un vizuālais risinājums (tas ir, ēka būs maksimāli vienkāršota), bet mācību klašu un paredzamais skolēnu skaits, kas to varēs izmantot, paliks nemainīgs, proti, tur papildus varēs mācīties 280 bērni. Samazinot projekta kopējās izmaksas, pašvaldība varēs īstenot projektu, saņemot gan ERAF finansējumu – 3,2 miljonu eiro apmērā, gan valsts aizdevumu.


Šāda Ķekavas novada pašvaldības rīcība balstās uz saņemtajiem CFLA norādījumiem, ka pašvaldībai nepieciešams pārskatīt Baložu vidusskolas būves tehnisko risinājumu, piebūvi realizējot kā moduļa tipa būvi, un līdz ar to tai vajag izsludināt jaunu projektēšanas iepirkumu. Pie šādiem nosacījumiem ar CFLA ir panākta vienošanās par līguma grozījumiem un projekta realizācijas termiņa pagarinājumu vismaz līdz 2021.gada 31.decembrim.


Pirms gada izsludinātajā iepirkumā lētākais piedāvājums Baložu vidusskolas piebūves un stadiona būvniecībai bija 13 milj. eiro, kas bija  gandrīz 4 milj. eiro vairāk nekā 2016. gadā sākotnēji iecerēts. Būvniecības sadārdzinājums skaidrojams ar šobrīd visā valstī pieaugošo būvniecības apjomu un  augstajām būvnieku cenām.  Un  jau provizoriskā tāme pirms iepirkuma izsludināšanas 2018. gada nogalē liecināja, ka projekta  būvniecības izmaksas būs krietni lielākas, nekā bija 2016.gada prognozes.  


Projektu ar šādām izmaksām pašvaldība 2019. gada sākumā iesniedza CFLA, kā arī  pieteikumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, lai saņemtu valsts aizdevumu Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma būvniecībai. Taču, ņemot vērā, ka pašvaldība var uzņemties ilgtermiņa saistības tikai situācijā, kad ir pilnībā zināmi finansēšanas avoti un pieejams finansējums visa līguma finansēšanai, pašvaldība nevarēja slēgt līgumu par piebūves būvniecību, jo kopējās izmaiņas CFLA jau apstiprinātajā līgumā nesaskaņoja. Projektam pieejams aizņēmums Valsts Kasē ir tikai situācijā, kad CFLA kā atbildīgā iestāde ir saskaņojusi pilnu projekta finansēšanas plānu.  Sakarā ar to, ka Ministru kabinets 2019. gada jūlijā pieņēma lēmumu, ar kuru samazināja pašvaldību pieeju kredītlīdzekļiem projektu līdzfinansēšanai, kā rezultātā Ķekavas novada pašvaldībai nebija iespējams nodrošināt pilnu projekta finansēšanas shēmu.


Tāpēc pašvaldībai, nesaņemot  valsts aizņēmumu esošajam skolas paplašināšanas projektam, nācās meklēt citus risinājumus un pieņemt attiecīgus lēmumus, kas tika izdarīti pagājušajā nedēļā, 6. decembrī, Ķekavas novada domes ārkārtas domes sēdē.    


Atgādinām, ka atbilstoši Baložu vidusskolas projektam arī turpmāk plānots izbūvēt piebūvi divos stāvos:


Skolas 1. stāvā plānots izbūvēt:

 • divas mācību klašu telpas (angļu un latviešu valodas apmācībām, dalītajām klasēm),
 • divas grupu stundu telpas ar maināmām sienām,
 • skolotāju telpu,
 • sanitāros mezglus un palīgtelpas (siltummezgls, noliktavas inventāra novietnei, garderobe, ģērbtuves, gaiteņi).

 

Skolas 2. stāvā plānots izbūvēt:

 • astoņas mācību klašu telpas,
 • divas skolotāju telpas,
 • ventkameru,
 • palīgtelpas (inventāra novietnei, gaiteņi u.c.), nodrošinot ergonomisku mācību vidi.

 

Papildus

 • Skolā tiks ieviesti arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases).
 • Projektā paredzēta divu jaunu dabaszinātņu (fizika, ķīmija) kabinetu iekārtošana un
 • esošā sporta laukuma pārbūve .


Šie darbi notiktu projekta "Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana" ietvaros. 

Administratīvā pārvalde
10.12.2019.

 

  Drukāt