Mārtiņu jampadracis PII “Zvaigznītē”

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” 8.novembrī valdīja priecīgs noskaņojums-jautri ieskandinājām Mārtiņdienu. Darbojās dažādas radošās darbnīcas, zālē tika dejotas latviešu tautas dejas un dziedātas dziesmas, hallē notika Mārtiņdienas tirdziņš, sporta zālē-atrakcijas. Vecāki kopā ar bērniem aktīvi piedalījās visos pasākumos, darbojās arī mazie brāļi un māsas, kas vēl neapmeklē mūsu iestādi. Ir gandarījums par prieku bērnu acīs.

 

 

 

 

 

PII Zvaigznīte
14.11.2019.

 

  Drukāt