Ķekavas novada izglītības, kultūras un sporta darbinieku konferenci apmeklē vairāk kā 290 dalībnieki


Trešdien, 28. augustā, Ķekavas novada izglītības, kultūras un sporta darbinieku konferencē pulcējās vairāk kā 290 dalībnieki, lai īsi pirms jaunā mācību gada sākuma pārrunātu mācību procesa aktualitātes, sveiktu jaunos kolēģus un smeltos iedvesmu gaidāmajam darba cēlienam.


Ķekavas novada izglītības, kultūras un sporta darbinieku konferenci atklāja domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, kura pedagogiem novēlēja izturību un enerģiju jauno mācību gadu uzsākot, kā arī Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Linda Zaķe, piebilstot, ka skolotājiem ir privilēģija gan mācīt, gan mācīties no saviem audzēkņiem, ļaujot vienmēr palikt mundriem, aktīviem un sirdī jauniem.


Konferencē tika sveikti arī 32 jaunie pedagogi, kuriem šis būs pirmais mācību gads Ķekavas novada izglītības iestādēs.


Pasākumā laikā novada izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi iepazinās ar aktualitātēm 2019./2020. mācību gadā, kā arī aktīvi iesaistījās vairākās darba grupās, lai padziļinātāk apgūtu, izprastu un uzlabotu darba metodiku un labās prakses piemērus darbā ar skolēniem.


Ar lekciju “Solis tuvāk jēgpilnai ikdienai – divi neatjaunojamie resursi - LAIKS UN ENERĢIJA” uzstājās Andis Arnicāns, kas  ir bloga “Seek the simple” veidotājs.  Lekcijā tika runāts par to, kā strādāt efektīvāk, kā plānot dzīvi, lai ātrāk sasniegtu izvirzītos mērķus, gan darbā, gan steidzīgajā ikdienā, neaizmirstot parūpēties arī par sevi un ģimeni, jo nereti tieši pedagogi ir tie, kuri pakļauj sevi “pārdegšanas” riskam.


Konferences noslēgumā Ķekavas novada pašvaldības iekšējā auditore Viktorija Belova iepazīstināja ar Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu Ķekavas novada izglītības iestādēs.


Novada izglītības darbinieku konference ir ikgadējs pasākums, kas vienuviet pulcē pedagogus, nozares ekspertus un pašvaldības pārstāvjus. Konferences mērķis ir ne vien informēt nozares profesionāļus par aktuālajiem jautājumiem jaunajā mācību gadā, bet arī motivēt pedagogus gaidāmajam darba cēlienam.

 

 

Foto no konferences: https://kekava.lv/pub/index.php?id=85&gallery_id=2385 

Administratīvā pārvalde

28.08.2019.

  Drukāt