PII „Bitīte” dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi

 

Esam salīdzinoši jauni, un mums svarīgi ir uzklausīt citu pirmsskolu iestāžu vadītāju un pedagogu viedokļus, daloties pieredzē, lai kvalitatīvi un daudzpusīgi izveidotu mācību materiālo bāzi. Tādēļ pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” kolektīvs 18. februārī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemes skaistākajām pilsētām, lai iegūtu interesantas idejas mācību procesa organizēšanā un pedagoģiskā procesa uzlabošanā.
 
Pa sniegotajiem ceļiem, juzdami ,,lauska’’ klātbūtni un iemūžinot saules apmirdzētos dabas skatus, piebraucām pie Cēsu 5. Pirmsskolas izglītības iestādes.
Mūs pārsteidza plašums – skaisti iekārtotas nojumes, gada laikā tapušais ābeļdārzs, zem sniega pamanāmās rotaļlaukuma konstrukcijas. Tā vien liekās, ka pati ēka un tās apkārtne saplūdusi kā viens vesels, kur bērns var justies brīvs un atraisīts. Mūsu mērķis bija uzklausīt un dalīties pieredzē ar gadu un trīs mēnešus “vecāko māsu”, kas tik īsā laika periodā ir paveikts, kādas ir būtiskākās nianses, ņemot vērā neseno mācību procesa uzsākšanu un organizēšanu, kā arī sadarbību ar atbalsta personālu un bērnu vecākiem.
 
Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja un izglītības metodiķe  laipni aicināja mūs apskatīt grupu telpas un ielūkoties peldbaseina nodarbībā. Šī ir lieliska iespēja ne tikai pašu audzēkņiem regulāri apmeklēt peldēšanas nodarbības, bet arī citu Cēsu pilsētas bērnudārzu audzēkņiem, kā arī māmiņu kluba dalībniecēm  izpeldināt un norūdīt savus mazuļus.
 
Pirmsskolas izglītības iestādē ir saulainas, gaišas un plašas telpas. Pats interesantākais ir tas, ka vestibilā mūs sagaidīja vārniņa Gaida. Vadītāja stāstīja, ka šim putnam tika izveidoti vārda došanas svētki un bērni to nodēvējuši par Gaidu, jo vārniņa katru dienu sagaida rīta cēlienā un vakarā pavada uz mājām, lai nākamās dienas rītā atkal tiktos. Par godu šim simbolam, tiek rīkoti dažādi svētki un katrā svētku reizē putns tiek ietērpts atbilstoši svētku noskaņai. Putna simbols caurvij visu bērnudārzu.
 
Katra pirmsskolas izglītības iestāde atšķiras ar kaut ko savu, kas atspoguļo iestādes raksturu, noskaņojumu, rosību. Ieejot grupās un aplūkojot izveidoto mācību materiālo bāzi, secinājām, ka šejienes pedagogi izveidojušas interesantu, vienkāršu, bērniem patīkamu noformējumu, kas rada mājīgu un patīkamu sajūtu. Palīgā tika ņemtas pedagogu zināšanas par rokdarbiem, jo daudz materiālu sagatavotas pateicoties pašu spēkiem un sadarbībā ar bērnu vecākiem. Čaklās rokdarbnieces izveidojušas attīstošas rotaļlietas – tamborētas mašīnas, vilcienus, apģērbus, augļus, dārzeņus, mūzikas instrumentus, ciparus un burtus. Iegādātas arī smilšu un ūdens “vannas”, kuras tiek izmantotas rotaļnodarbībās, attiecīgās tēmas ietvaros, piemēram, bērni kopā ar skolotājām pēta ūdens struktūru, kā arī veido savu fantāziju pasauli, izmantojot piemeklētos priekšmetus. Tas palīdz pilnveidot un nostiprināt tādas prasmes un spējas kā sīko pirkstu muskulatūras attīstīšanu, uzmanības noturība, iztēli, domāšanu, vārdu krājuma veidošana, matemātiskos priekšstatus, sociālās prasmes un pētnieciskās metodes izmantošanu rotaļnodarbībās.
 
Gada laikā ir tapusi neliela, bet pamatīga materiālā bāze. Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja uzsvēra, ka liela nozīme ir sadarbībai ar vecākiem. Pirmsskolas  uzdevums ir parādīt un izskaidrot vecākiem, kāpēc un kādam nolūkam ir nepieciešams veidot mācību materiālo bāzi, kā tā tiks izmantota rotaļnodarbībās, kāda nozīme tai ir bērna attīstībā utml., un tikai tad, kad vecāki ir redzējuši šo nepieciešamību, viņi neatsaka un ar patiesu prieku, aizrautību iesaistās tās izveidē. Izglītības iestādes metodiķe stāstīja, ka sadarbībā ar vecākiem Ziemassvētkos tapusi brīnišķīga izstāde ar nosaukumu “ Izgaismo savu pilsētu” – vecāki kopā ar bērniem veidoja savu māju, izmantojot dažādus materiālus. Un rezultāts bijis patiesi skaists. Izstāde priecējusi ne tikai viesus, pedagogus un bērnu vecākus, bet vislielākais lepnums un gandarījums bija manāms pašu bērnu acīs. Tā ir vēl viena atziņa mums pieaugušajiem, cik svarīgi bērnam ir viņa ģimene un pavadītais laiks kopīgās sarunās, pārdomās un darbos.
 
Uzkāpjot ēkas otrajā stāvā nonācām mūzikas klasē. Tās bija divas. Vienā, caur spraudziņu, ielūkojamies ritmikas nodarbībā, bet otras telpas plašums un varenība ļauj ieskandināt dziesmas un izdejot pirmos dejas soļus.
 
Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pedagogu kolektīvs pateicībā par laipno uzņemšanu, dāvināja   “Bitītes” himnu. Dziedot mūzikas skolotājas, Baibas Smirnovas- Āboliņas sarakstīto himnu, ar savām balsīm un vārdiem aizkustinājām Cēsu  pedagogu kolektīvu, un likās, ka ikdienas steigā ienesām mazliet prieka, pacilātības un veiksmes uz jauniem darbiem.
 
Cauri piesnigušajiem lielceļiem devāmies tālāk, nu jau pie pieredzes bagātākās un latviešu tradīciju daudzinātājas Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”.
 
“Pīlādzītis” ir īpašs ar to, ka šeit godā tiek celtas senlatviešu tradīcijas. Tās pārmantotas no paaudzes paaudzē. Katrai skolotājai un bērniem ir uzšūti tautas tērpi, kas parāda cieņu pret mūsu tautas kultūru. Tautas tērps ir svētku tērps, kurš tiek daudzināts un cildināts visa gada garumā, caur dziesmām un dejām.
 
“Pīlādzītis” mūs pārsteidz ar akurātu, rūpīgu noformējumu. Katrā grupā bija saskatāms skolotāju atšķirīgais rokraksts, kurā ievīts sentēvu atstātais mantojums – ornamenti linu audums, tamborētas un izšūtas spicītes, dabas materiāli. Ieejot grupās, bija jūtama  patiesa mīlestība pret savu darbu un pieredzes bagāto pedagogu atziņām. Gadu garumā skolotājas izveidojušas mācību materiālo bāzi, apkopojot un izanalizējot mācību procesa iespējas, pielāgojot to katra audzēkņa individuālajām attīstības īpatnībām. Katrā grupā iekārtoti interešu stūrīši, kuros ietverti katram vecumposmam atbilstoši attīstības veicinoša mācību vide.
 
Pateicoties skolotāju ieinteresētībai un vecāku atbalstam, bērniem dota iespēja izzināt pasauli viņiem pieņemamā veidā, kas vienlaicīgi nodrošina aktīvu pedagoģisko procesu.
 
Pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” viena no skaistākajām tradīcijām ir “Uguns iesvētes rituāls”. Rituāls savu gaitu uzsāk, kā paši Smiltenieši saka, pīlādžu ogu pilnbriedā (ap Miķeļiem). Teritorijā izveidotā apaļās estrādes vidū ierīkota ugunskura vieta, kur katrus svētkus svinot tiek iekurta uguns, kā simbols mājas pavarda sargātājai, lai pie kopējās pavarda liesmas gan sasildītos, gan vienotu lielo saimi. Ļoti interesanta, senlatviešu stilā tapusi ideja par “lupatu deķīšu” aušanu. Sadarbībā ar bērnu vecākiem un attālāk dzīvojošām audēju meistarēm, katram iestādes audzēknim tapusi uzausta raibu rakstu sedziņa. Tās tiek izmantotas katros svētkos, lai bērniem būtu iespēja ērti iekārtoties un piedalīties svētku norises gaitā. Pirmsskolas  izglītības iestādes metodiķe ar asarām acīs dalijās  savās emocijās, kas gūtas iesvētot sedziņas. Bērnu izveidotā saulīte no raibajām sedziņām, folkloras kopu līdzdalība, sniegusi patiesu gandarījumu un prieku par idejas realizēšanu. Latviskā garā tiek svinēti visi svētki, lai stiprinātu Latviešu tradīciju nozīmi. Iestādē svētku ritms sākas pīlādžu ogu briedumā un noslēdzas pīlādžu ziedu plaukumā. ,,Pīlādzīša’’ vadītāja sacīja, ka cīņā pret pasaules globalizāciju pretī varam stāties ar savām izkoptajām latviskajām vērtībām. Kopā ar folkloras kopu “Grodi”, bērnu vecākiem un pedagogiem tiek svinēti tādi svētki kā Ziemassvētku bluķa vilkšana, Meteņi, Lieldienas, Līgo svētki u.c.
 
Smiltenieši lepojas, ka viņu pilsēta veidota un attīstījusies spēcīgi latviskā garā. No paaudzes paaudzē mantotās vērtības un rituāli ir neaizstājamas vērtības. Arī mūsu kolektīvs sajuta īstas lauku rupjmaizes smaržu un saldeni rūgto pīlādžu ievārījuma garšu. Mēs esam pateicīgas un iedvesmotas savu tradīciju izveidošanā un nostiprināšanā, kuras tikai veidojam. Un tomēr arī pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” lepojas ar savām tradīcijām, pedagogiem. Esam vērsti uz savstarpēju sadarbību, vērsti pozitīvas gaisotnes veidošanai, lai veiksmīgi realizētu savu pedagoģisko procesu, neaizmirstot, ka galvenā loma – veicināt bērnu pilnvērtīgu attīstību.
 
Mūsu lielākais ieguvums ir redzētās idejas un pieredzes bagāto pedagogu atziņas turpmākai darbībai – interesantas, radošas un attīstoša mācību materiāla izgatavošana un ieviešana praksē, izveidojot bērnu vecumposmam atbilstošu un veicinošu izziņas vidi. Jaunās idejas jau uzsākušas savu realizācijas procesu. Grupu skolotājas ar palīgiem iekārtojušas dabas stūrī pētnieciskās metodes pielietojumu – trijās vāzēs ielikti dažādu koku un krūmu zari. Bērni veic pētniecisko darbību vērojot koku zaru plaukšanas atšķirības. Šobrīd, sadarbībā ar vecākiem, tiek vākti dažādi materiāli, lai iegūto pieredzi varētu realizēt praksē. Tas ir apliecinājums tam, ka apvienojot vēlmi ar gribas spēku, ieguldām daudz darba un entuziasma, lai pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” audzēkņiem būtu iespēja darboties un pilnveidoties rosinoši attīstošā vidē.
 

 

PII ,,Bitīte’’ metodiķe Everita Petrova un
skolotāja no grupiņas ,, Vijolītes’’ Līga Liepa
  Drukāt