Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

 

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties un kārtot 2010./2011.mācību gada centralizētos eksāmenus Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē un Vidzemes Augstskolā. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar norisi skolās un ir pakļauta vienotai pārbaudījumu norises kārtībai. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

 

 
Plašāka informācija
ISEC mājas lapā www.isec.gov.lv
  Drukāt