Izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskais rīcības plāns 2018.-2021. gadam.


Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai
Ķekavas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021. gada aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
Ķekavas novada pašvaldība aicina uzņēmējus piedāvāt darba vietas skolēniem
Ķekavas novada pašvaldība aicina uzņēmējus piedāvāt darbavietas novadā deklarētajiem skolēniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kas mācās Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs, saņemot atbalstu no Nodarbinātības valsts aģentūras un Ķekavas novada pašvaldības.
Skatuves konkurss „Riti raiti, valodiņa” Ķekavas novadā
2021.gada 31.martā pirmo reizi ZOOM platformā Ķekavas novada mērogā norisinājās Skatuves runas konkursa „Riti raiti, valodiņa!” 2. kārta 4-7 gadīgiem bērniem.
Arhīvs
  Drukāt