Goda
pilsonis
2020


Goda

pilsonis
2019


Goda pilsonis
2014

Goda pilsonis
2015

Goda pilsonis
2016


Goda pilsonis
2018


Goda pilsoņa
arhīvs

 

 


 

Apbalvojums “Ķekavas novada Goda pilsonis”

 

 

Apbalvojumu “Ķekavas novada Goda pilsonis” piešķir kopš 2014. gada. Uz apbalvojuma piešķiršanu var pretendēt Ķekavas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska persona, kas atbilst šādiem kritērijiem:

·          mūža ieguldījums kultūras, izglītības, sporta vai saimnieciskajās nozarēs, kā arī Ķekavas novada attīstībā kopumā;

·          pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;

·         pozitīva Ķekavas novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;

·         ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Ķekavas novada labā;

·         nozīmīga dzīves vai darba jubileja;

·         citi īpaši nopelni.

 

Goda zīme "Ķekavas novada Goda pilsonis" ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi. Apbalvojumu viena kalendārā gadā var piešķirt ne vairāk kā trīs personām.

 

Apbalvojuma saņēmēji tiek godināti pašvaldības organizētā Apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienā.

 

Pretendentus apbalvojuma piešķiršanai ir tiesīgas pieteikt:

 

·         pašvaldības domes pastāvīgā komiteja;

·         pašvaldības domes deputāts;

·         pašvaldības komisija;

·         valsts vai pašvaldības iestāde;

·         vismaz desmit Ķekavas novadā deklarētas, pilngadīgas fiziskas personas;

·        vismaz divas Ķekavas novadā reģistrētas juridiskās personas vai organizācijas.

 

Pretendents nav tiesīgs pats pieteikt savu kandidatūru.

 

Pretendentu pieteikumā uz apbalvojumu norāda: 

·         apbalvojumam izvirzāmās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, nodarbošanos, dzīvesvietu, kontaktinformāciju;

·         pretendenta dzīves gājuma aprakstu, norādot panākumus, sasniegumus vai ieguldījumu, kas uzskatāmi par nozīmīgu devumu Ķekavas novadam;

·         informāciju par pieteicēju (pieteicējiem).

 

 Pieteikšanos izsludina Apbalvojuma komisija. Atbilstoši Ķekavas novada domes lēmumam Apbalvošanas komisijā darbojas Uģis Volosovskis (tālr. 67957397), Dzintra Maļinovska (tālr. 26120206), Aija Vitmane (tālr. 26439276).

 

Goda zīmes “Ķekavas novada Goda pilsonis” apraksts

Ķekavas novada pašvaldības apbalvojuma "Ķekavas novada Goda pilsonis" nolikums

 

  Drukāt