Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2016

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

 

Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma priekšmets

Dokumenti Paziņojums

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Informācija par pieņemto lēmumu Līgums Iepirkuma metode
ĶNP 2016/46 Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšana un ceļa seguma remonts

Nolikums_ar grozījumiem_18.01.2017.

Tames_precizētas

Informācija_1

Informācija_2

Informācija_3

Informācija_4

Informācija_5

Informācija_6

Informācija_7

Jautājums un atbilde 10.01.2017.

Jautājumi un atbildes 18.01.2017.

Jautājumi un atbildes 24.01.2017.

Jautājums un atbilde 30.01.2017.

Paziņojums par līgumu 28.12.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 18.01.2017.

06.02.2017. plkst. 11:00  Lēmums   Atklāts konkurss
ĶNP 2016/45 Autoservisa pakalpojumi Reģionālās pašvaldības policijas vajadzībām

Nolikums

Jautājumi un atbildes 15.12.2016

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 05.01.2017.

19.12.2016 plkst.11:00 Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/44 Būvprojekta “Ķekavas novada Jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekavā” papildināšana, aktualizēšana un autoruzraudzība Iepirkuma procedūras pamatojums Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu   Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas otrā punkta kārtībā
ĶNP 2016/43 Titurgas ezera Mežaparka topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana

Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 06.01.2017.

28.11.2016. plkst. 11:00 Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/42 Titurgas ezera Mežaparka topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana

Nolikums

 

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 11.11.2016.

21.11.2016. plkst. 11:00 Lēmums - Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/41 Karšu izdevniecības Jāņa sēta autorprodukta “Telpiskās plānošanas platforma” Ķekavas novada versijas papildināšana Iepirkuma procedūras pamatojums Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu   Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas otrā punkta kārtībā
ĶNP 2016/40 Par tiesībām veikt Baložu pilsētas meliorācijas sistēmas pārbūves būvprojekta izstrādi

Nolikums

Informācija

 

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.02.2017

28.11.2016. plkst. 11:00 Lēmums

 Līgums

Paziņojums par līguma darbības izbeigšanu

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/39 Būvuzraudzības darbi objekta “Ķekavas sākumskolas jaunbūve Nākotnes ielā 1C, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra numurs 8070 008 1569” 3.kārtas būvdarbu pabeigšana Iepirkuma procedūras pamatojums Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu    Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas pirmā punkta kārtībā
ĶNP 2016/38  Ventilācijas izveide Baložu pilsētas kultūras centram

Nolikums

Pielikumi pie nolikuma

Projekts

Tāme

 Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 01.11.2016.

 

 07.11.2016 plkst.11:00 Lēmums -  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/37 Pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” pārbūves, nojaukšanas autoruzraudzība Iepirkuma procedūras pamatojums Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 22.09.2019.   Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

ĶNP 2016/36

Lietus ūdens kanalizācijas tīkls Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela, Odukalns, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Projekts (ELT)

Projekts (LKT)

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2 panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 19.10.2016.

03.10.2016. plkst. 11:00 Lēmums

Līgums

Vienosanās

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/35 Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves būvprojekta izstrāde   Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem       Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešās daļas noteiktajā kārtībā
ĶNP 2016/34 Automašīnu noma (operatīvais līzings) Reģionālās pašvaldības policijas vajadzībām Nolikums

Paziņojums par līgumu 07.09.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 17.10.2016.

03.10.2016. plkst. 11:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2016/33 Ķekavas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu, kaķu un citu dzīvnieku izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu, kaķu n citu dzīvnieku īslaicīga uzturēšana dzīvnieku patversmē Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 27.10.2016

22.08.2016 plkst.11:00 Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/32 Aprūpes pakalpojuma nodrošināšana  

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

   

Līgums

Vienošanās

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas pirmā punkta kārtībā

(PIL 2.pielikuma B daļā minētais pakalpojums)

ĶNP 2016/31 Lietus ūdens kanalizācijas tīkls Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela, Odukalns, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Projekts (ELT)

Projekts (LKT)

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 19.09.2016.

 08.08.2016 plkst.11:00 Lēmums  - Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/30 Ielu un ceļu būvdarbu veikšana Ķekavas novadā

Nolikums

Pielikums_1_3_4_5_6

Pielikums_2

Paziņojums par līgumu

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 06.09.2016.

22.08.2016. plkst. 11:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2016/29 Lietus ūdens kanalizācijas tīkls Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela, Odukalns, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Projekts

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2 panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 27.07.2016

01.08.2016 plkst.11:00

Lēmums 

 

- Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/28 Par Reģionālās pašvaldības policijas uzstādīto video novērošanas sistēmu iekārtu apkopi, pārbaudi, profilaktiskajiem un remonta darbiem

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

25.07.2016. plkst. 11:00 Lēmums Līgums  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/27 Skolas ielas pārbūve no Rīgas ielas līdz Dārzu ielai Baložos, Ķekavas novadā

Nolikums_ar grozījumiem_uz_23.08.2016.

Tāmes-precizētas_ uz 29.07.2016.

Pielikums_1

Pielikums_2

Pielikums_3

Pielikums_4

Pielikums_5

Pielikums_6

Pielikums_7

Jautājums un atbilde 02.08.2016.

Jautājums un atbilde 09.08.2016.

Jautājumi un atbildes 12.08.2016.

Paziņojums par līgumu 19.07.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 29.07.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 12.08.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 24.08.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 26.09.2016.

12.09.2016. plkst. 11:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2016/26 Ķekavas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu, kaķu un citu dzīvnieku izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu, kaķu n citu dzīvnieku īslaicīga uzturēšana dzīvnieku patversmē Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 08.08.2016.

25.07.2016 plkst.11:00 Lēmums - Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/25 Meistaru ielas seguma atjaunošana Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Shēma

 

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

11.07.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/24 Pārtikas produktu piegāde P/A „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”

Nolikums

Specifikācija

Atbilde un jautājums 20.06.2016

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

27.06.2016 plkst.11:00  Lēmums

 Līgums 2., 5. un 6.daļai

Līgums 1. un 4.daļai

Līgums 3 daļai.

Līgums 7.daļai

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/23 Mēbeļu iegāde, piegāde un uzstādīšana Ķekavas vidusskolā

Nolikums

Tāme

Specifikācija

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

20.06.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/22 Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu

Nolikums

1.pielikums

2.-14.pielikumi

Tāmes

Projekts

Jautājums un atbilde 08.06.2016

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

10.06.2016. plkst. 11:00

Lēmums_1

Lēmums_2

Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/21 Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu

Nolikums

1.pielikums

2.-14.pielikumi

Tāme

Projekts

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 30.05.2016.

06.06.2016 plkst.11:00 Lēmums  -  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/20 Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Pielikums

Jautājumi un atbildes

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

31.05.2016. plkst. 11:00  Lēmums  Līgums  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/19 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autobusiem pēc nepieciešamības Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

30.05.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/18 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam

Nolikums

Atbilde 16.05.2016

Jautājumi un atbildes 23.05.2016

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

30.05.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/17
Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Pļavniekkalna sākumskolas telpu nodrošināšanai
Nolikums

 Paziņojums par līgumu 09.05.2016

 06.06.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums  Atklāts konkurss
ĶNP 2016/16  Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” energoefektivitātes uzlabošanas būvprojekta izstrāde Jaunatnes ielā 2, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums

Energoaudits

Informācija

Jautājums un atbilde 29.04.2016.

 

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2 panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

09.05.2016. plkst. 11:00 Lēmums

Līgums

Vienošanās

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/15 Ielu segumu atjaunošana, Baložu pilsētā un Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tāmes

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

16.05.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/14 Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas novadā

Nolikums

Pielikums 

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 16.05.2016

16.05.2016 plkst.11:00  Lēmums  - Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/13 Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” energoefektivitātes uzlabošanas būvprojekta izstrāde Jaunatnes ielā 2, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 25.04.2016.

09.05.2016. plkst. 11:00 Lēmums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/12 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 25.04.2016

02.05.2016 plkst.11:00  Lēmums  - Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/11 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana

Nolikums

Jautājumi un atbildes 20.04.2016

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

25.04.2016 plkst.11:00  Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/10 Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums ar grozījumiem 06.06.2016.

Tāmes (precizēta tāme 1.3.) 10.06.2016.

Pielikumi_1

Pielikumi_2

Pielikumi_3

Pielikumi_4

Pielikumi_5

Pielikumi_6

Pielikumi_7

Pielikumi_8_25042016

Jautajums un atbilde 28.04.2016.

Jautājumi un atbildes 13.06.2016.

Paziņojums par līgumu 12.04.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 26.04.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 10.05.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 23.05.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 07.06.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 10.06.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 08.07.2016.

27.06.2016. plkst. 11:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2016/9 Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Ķekavas novadā

Nolikums

2.pielikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2 panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

11.04.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/8 Kompleksa ceļa Daugmalē, Ķekavas novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Nolikums ar grozījumiem 02.06.2016

Pielikumi

Tehniskie noteikumi

Jautājumi un atbildes 20.04.2016

Jautājums un atbilde 2 20.04.2016

Jautājumi un atbildes 22.04.2016

Jautājumi un atbildes 29.04.2016.

Jautājumi un atbildes 03.05.2016

Jautājumi un atbildes nr.2_03.05.2016

Jautājums un atbilde 10.05.2016.

Jautājumi un atbildes 25.05.2016.

Jautājumi un atbildes 27.05.2016.

Jautājumi un atbildes 02.06.2016.

Jautājums un atbilde 03.06.2016.

Jautājumi un atbildes 10.06.2016.

Jautājumi un atbildes 13.06.2016.

Jautājumi un atbildes 16.06.2016.

Paziņojums par līgumu 05.04.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 03.05.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 17.05.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 31.05.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 03.06.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 09.08.2016.

20.06.2016. plkst.11:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2016/7 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam

Nolikums

Atbilde 24.03.2016

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 18.04.2016

11.04.2016 plkst.11:00  Lēmums  - Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/6 Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Ķekavas novadā

Nolikums

2.pielikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2 panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 24.03.2016

04.04.2016. plkst. 11:00 Lēmums  - Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/5 Moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” telpu nodrošināšanai

Nolikums

Pielikumi

Jautājums un atbilde 30.03.2016.

Paziņojums par līgumu

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

04.04.2016. plkst. 11:15     Atklāts konkurss
ĶNP 2016/4 Autobusa noma Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

07.03.2016. plkst. 11:00 Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/3 Par lietotu apvidus tipa automašīnu iegādi Reģionālās pašvaldības policijas vajadzībām Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

08.03.2016. plkst. 11:00 Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/2 Pliederu ielas ietves izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Pielikumi

Jautājumi un atbildes 24.03.2016.

Jautājumi un atbildes 24.03.2016._2

Jautājumi un atbildes 24.03.2016._3

 

Paziņojums par līgumu

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

04.04.2016. plkst. 11:00     Atklāts konkurss

 

 
 

 

  Drukāt