Informācija par lokālplānojuma „Erceni” apstiprināšanu

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka 2013.gada 21.novembra Ķekavas novada domes sēdē ir apstiprināts lokālplānojums nekustamajā īpašumā „Erceni”, Ķekavas novada, Valdlaučos.

 

Lokālplānojumā saskaņā ar darba uzdevumu tika veikta plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD uz Jauktas ražošanas un darījumu teritoriju JRD.

 

Ar apstiprināto lokalplānojumu varēs iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv  no 2013.gada 29.novembra sadaļās „Aktualitātes” un „Attīstība un plānošana”.

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.

 

Ķekavas novada pašvaldība

22.11.2013.

  Drukāt