Paziņojums par lokālplānojuma “Skates un Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atcelšanu

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 18.janvāra sēdes lēmumu “Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-4/2017 “Lokālplānojums „Skates un Staķi”” atcelšanu” (protokols nr.1) atcelts lokālplānojums “Skates un Staķi”, nekustamajam īpašumam “Skates”, kadastra numurs 8070 012 0049, un “Staķi”, kadastra numurs 8070 012 0045, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Lēmums par saistošo noteikumu atcelšanu

 

Telpiskās plānošanas daļa

05.02.2018.

 

  Drukāt