Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ūdenssaimniecības projekta realizācijai

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu Nr. 2.§2. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai „Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt teritoriju, kurā paredzēta ūdenssaimniecības objekta ierīkošana. Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam (stājās spēkā 01.01.2016.), lokālplānojuma teritorijā, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs varēs ūdenssaimniecības objekta ierīkošanas nosacījumu saskaņošanu aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu. 

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs- Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 8.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālrunis 67936031.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

Telpiskās plānošanas daļa
09.05.2016.

  Drukāt