Pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte” aicina darbā speciālistus!

Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte” ar 2019. gada 1. septembri aicina darbā:

  • PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJAS (profesijas kods 2342 01),uz  0.9 likmēm, 2 VAKANCES.
  • IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU( PROFESIJAS KODS 2634 03)uz 07. likmēm.
  • SKOLOTĀJS LOGOPĒDS(profesijas kods 2352 01)  - 1 likme.


Paredzamais atalgojums EUR 820-891 par vienu likmi (40 stundas).


Pretendentiem sūtīt CV uz e-pastu: sergairita@inbox.lv


Sīkāka informācija pa tālruni 28370751.


Pretendentiem nepieciešama MK  noteikumiem  Nr.569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” atbilstoša izglītība.

  Drukāt