Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā inženierkomunikācijas piesaistes inženieri


Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, aicina darbā INŽENIERKOMUNIKĀCIJU  PIESAISTES INŽENIERI

 

Galvenie amata pienākumi:

 • kontrolēt inženiertīklu būvniecības procesa tiesiskumu Ķekavas novada teritorijā;
 • izskatīt un saskaņot inženiertīklu projektu dokumentācijas atbilstību normatīvajam aktiem Ķekavas novada teritorijā;
 • izsniegt rakšanas darbu atļaujas, veikt izpildes kontroli un sniegt atzinumus pēc darbu veikšanas;
 • piedalīties objektu apsekošanā, t.sk. pieņemšanā ekspluatācijā, novērtējot gatavību ekspluatācijai, atbilstību būvprojektam un atbilstošiem normatīvajiem aktiem;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • pieņemt apmeklētājus, konsultēt par kompetencē esošiem jautājumiem.
   

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība inženierzinātņu vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā un vismaz trīs gadu pieredze būvniecības jomā;
 • pēdējo divu gadu laikā likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēta vaina tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīts ar kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos, starpniecību kukuļošanā, neatļautu labumu pieņemšanu vai komerciālu uzpirkšanu;
 • zināšanas par būvniecības jautājumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • prasme veikt plaša apjoma informācijas analīzi un strādāt patstāvīgi;
 • valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku.
   

Piedāvājam:

 • profesionālās pilnveides un attīstības iespējas,
 • profesionālu darba kolektīvu,
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
 • darba alga no 1207,00 EUR līdz 1647,00 bruto mēnesī.
   

Dzīves un darba aprakstu (CV), konkrēti norādot laika periodus, iegūtās izglītības līmeni, darba pienākumus, valodas prasmes, prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un  pieteikumu, līdz 2019. gada 15.decembrim ieskaitot, ar norādi ,, Inženieris’’ iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Personāla lietvedībā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi, Gaismas ielā 19k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi: konkurss@kekava.lv, informatīvais tālrunis 67935916.
 

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim tikai tos kandidātus, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!

 

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti pēc konkursa noslēguma.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā – privātuma politika, klātienē Ķekavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 K 9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

 

  Drukāt