Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā juristu

Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu uz jurista/-es amatu.


Galvenie pienākumi

 • izstrādāt un/vai piedalīties darba grupās juridiska rakstura dokumentu izstrādāšanā, kas nepieciešami Ķekavas novada pašvaldības iestāžu funkciju nodrošināšanai;
 • sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem sniegt juridiskas konsultācijas fiziskām un juridiskām personām jautājumos, kas ir Ķekavas novada pašvaldības kompetencē;
 • sniegt juridisko atbalstu ar tiesību aktu normu piemērošanu saistīto jautājumu piemērotai risināšanai;
 • sniegt informāciju par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, juridiska rakstura trūkumiem un nepilnībām;
 • piedalīties iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanā par atsevišķiem tiesībpārkāpumiem;
 • konsultēt jautājumos, kur nepieciešama dziļa vairāku apakšnozaru darbības jomu pārzināšana.

 
Prasības:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • pēdējo piecu gadu laikā iegūta ne mazāk kā divu gadu profesionāla pieredze jurista amatā valsts pārvaldē vai pašvaldībā;
 • profesionālas zināšanas izglītību reglamentējošo normatīvo aktu jomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Latvijas Republikas pašvaldību darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • prasme izvērtēt prioritātes, plānot un organizēt darbu izpildi noteiktā termiņā;
 • valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē;
 • lietotāja prasmes darbā ar datoru: Word, Excel, Power Point, biroja tehniku, informācijas tehnoloģijām;
 • profesionālas iemaņas savas darbības jomā, prasme sniegt operatīvu informāciju pašvaldības vadībai par darba rezultātiem.


Piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu pašvaldībā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • atalgojumu no EUR  982.00 līdz EUR 1382.00 bruto mēnesī.


Dzīves un darba aprakstu (CV), konkrēti norādot laika periodus, iegūtās izglītības līmeni, darba pienākumus, valodas prasmes, prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un  pieteikumu, līdz 2019. gada 24. novembrim ieskaitot, ar norādi ,, Jurists’’ iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Personāla lietvedībā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi, Gaismas ielā 19k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi: konkurss@kekava.lv, informatīvais tālrunis 67935916.


Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim tikai tos kandidātus, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!

 

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti pēc konkursa noslēguma.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā – privātuma politika, klātienē Ķekavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 K 9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

 

 

 

  Drukāt