Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” aicina darbā sociālo mentoru

Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”, reģ. Nr. 90009002699, aicina pieteikties darbā uz nenoteiktu laiku sociālo mentoru uz pussoldzi.


Prasības pretendentam:

 • ieteicama izglītība pedagoģiskajā vai sociālajā jomā;
 • labas latviešu valodas un krievu valodas prasmes;
 • radoša pieeja darbam;
 • labas komunikācijas spējas;
 • spēja strādāt komandā;
 • patstāvība pildot darba pienākumus;
 • praktiskā darba pieredze darbā ar klientiem, kā arī B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja tiesības var tikt uzskatīta par priekšrocību.


Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt ģimenei atbalstu, lai bērns varētu augt bioloģiskajā ģimenē, saglabājot bērnu-vecāku saikni, attiecības un ģimenisku vidi;
 • pilnveidot ģimenes sociālās iemaņas un prasmes, plānot dienas režīmu bērniem un veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, ievērojot viņu attīstības vecumposma īpatnības;
 • sniegt atbalstu budžeta plānošanā, dažādu sadzīvisku jautājumu kārtošanā, sniegt atbalstu izglītības ieguves procesā bērnam, veicināt saskarsmes prasmju pilnveidošanu, palīdzēt veidot tradīcijas ģimenē;
 • ievērot sociālā darbinieka norādījumus, pildīt dokumentāciju, saistībā ar novērojumiem.


Atalgojums par ½ slodzi –326.00 – 376.00 EUR


CV, motivācijas vēstuli un atbilstošās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam iesniegt Ķekavas novada pašvaldības iestādē  „Sociālais dienests” vai nosūtīt pa pastu Ķekavas novada pašvaldības iestādei  „Sociālais dienests”, adrese:  Gaismas  iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, vai nosūtīt uz socdienests@kekava.lv ar norādi „Sociālais mentors”  līdz 2019.gada 27.septembrim ieskaitot. Tālrunis papildu informācijai: 26669782 vai 67935977.


Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!

 


Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā – privātuma politika, klātienē Ķekavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 K 9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

 

 

 

 

  Drukāt