Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju

Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu uz Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja/-as amatu.

 


Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt, nodrošināt un kontrolēt pārvaldes darbu;
 • risināt pārvaldes kompetencē esošos jautājumus;
 • izstrādāt un piedalīties darba grupās lokālo normatīvo aktu izstrādē, kas saistīti ar pārvaldes kompetences jautājumiem;
 • savas kompetences ietvaros organizēt pārvaldes lēmumu projektu sagatavošanu;
 • analizēt notiekošos procesus, identificēt problēmas, izstrādāt to risinājumus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
 • pildīt izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pildīt citus pienākumus likumā ,,Par pašvaldībām’’ paredzētajos gadījumos;
 • piedalīties pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanā.


Prasības:

 • augstākā izglītība (augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība projektu vadībā, ekonomikā, finanšu vadībā, inženierzinātņu jomā);
 • vēlama praktiskā darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldības iestādēs vadošā amatā;
 • Latvijas Republikas pašvaldību darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, organizatora spējas, patstāvība plānojot sava darba izpildi noteiktajā termiņā, iniciatīva;
 • zināšanas pašvaldības iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi) un šo jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • zināšanas un pieredze projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izpratne par kvalitātes vadības, finanšu vadības un personāla vadības jautājumiem;
 • zināšanas dokumentu pārvaldībā, normatīvo aktu/ lēmumu projektu izstrādē, darbu organizēšanā un vadībā;
 • valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē;
 • lietotāja prasmes darbā ar datoru: Word, Excel, Power Point, biroja tehniku, informācijas tehnoloģijām;
 • profesionālas iemaņas savas darbības jomā, prasme sniegt operatīvu informāciju pašvaldības vadībai par darba rezultātiem;
 • teicamas saskarsmes un sadarbības prasmes, spēja motivēt un iedvesmot;
 • spēja patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, strādāt komandā un organizēt komandas darbu, prasme rīkoties nestandarta situācijās vienpersoniski vai ekspertu grupas sastāvā, radošums, atbildības sajūta un precizitāte;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.


Piedāvātais atalgojums no 1744 EUR līdz 2264 EUR bruto mēnesī.


Dzīves un darba aprakstu (CV), konkrēti norādot laika periodus, iegūtās izglītības līmeni, darba pienākumus, valodas prasmes, prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, pieteikumu un Pārvaldes attīstības perspektīvu, līdz 2019. gada 29. septembrim ieskaitot, ar norādi ,, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs’’ iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Personāla lietvedībā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi 27. kabinetā, Gaismas ielā 19k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi: konkurss@kekava.lv, informatīvais tālrunis 67935916.

Konkursa nolikums.


Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim tikai tos kandidātus, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!


Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā – privātuma politika, klātienē Ķekavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 K 9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

 

  Drukāt