Ķekavas vidusskola aicina darbā dabazinību, mājturības un tehnoloģiju skolotājus

 Ķekavas vidusskola ar 2019.gada 1. septembri  aicina darbā:

 
  • dabaszinību skolotāju 5.-6.klasēs (20 kontaktstundas); papildus iespējamas 6 kontaktstundas ģeogrāfijā 7.klasēs vai 6 kontaktstundas fizikā 8. klasēs,.
  • mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotājs 5.-9.klasēs (24 kontaktstundas); papildus iespējamas mācību stundas informātikā
 
Paredzamais atalgojums no  880 līdz 950 eiro par vienu likmi (30 tarificētas stundas).  Nepieciešama MK noteikumu “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība. Sīkāka informācija pa tālruni 29391623. CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv
  Drukāt