Daugmales pamatskola ar 1. septembri aicina darbā pedagogus

Daugmales pamatskola ar 2019. gada 1. septembri aicina darbā:

  • Latviešu valodas skolotāju 5.-9. klasēs;
  • Angļu valodas skolotāju 1.-9. klasēs;
  • Mūzikas skolotāju 1.-9. klasēs;
  • Mājturības un tehnoloģiju skolotāju zēniem 5.-9.klasēs;


Paredzamais atalgojums EUR 750 - 790 par vienu likmi (30 stundas).


Tiesības mācīt vēl kādu mācību priekšmetu pamatskolā tiks vērtēta kā priekšrocība!


Iesniegumu un CV sūtīt uz e-pastu: 
daugmales.pamatskola@kekava.lv


Pretendentiem nepieciešama MK  noteikumiem  Nr.569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” atbilstoša izglītība.


Par skolu vairāk uzzināt www.daugmalespamatskola.lv vai zvanot pa tālr. 67957401. 

 

  Drukāt