Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz iepirkumu speciālista/-es amatu uz noteiktu laiku

Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu uz iepirkumu speciālista/-es amatu uz noteiktu laiku.

 

 

 

 

 

 

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt publisko iepirkumu procedūru dokumentus;
 • organizēt Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas darba procesu no nolikuma izstrādāšanas līdz līguma noslēgšanai;
 • izstrādāt iepirkumu līgumu projektus, nodrošināt līgumu slēgšanu;
 • publicēt iepirkumu paziņojumus internetā Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā, Elektronisko Iepirkumu Sistēmā (EIS) un Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā;
 • uzturēt ar publiskajiem iepirkumiem saistītos reģistrus;
 • konsultēt iestādes vadību un darbiniekus publisko iepirkumu jomā;
 • pārstāvēt Ķekavas novada pašvaldības intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un citās institūcijās par rīkotajām iepirkumu procedūrām.


Prasības:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz gada praktiskā darba pieredze publisko iepirkumu jomā (vēlama valsts vai pašvaldību institūcijā);
 • prasme stādāt komandā, spēja plānot savu darba laiku un noteikt prioritātes;
 • teicamas prasmes gan mutiski, gan rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli;
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos noteiktajā līmenī;
 • labas komunikācijas spējas, analītiskā domāšana un augsta atbildības sajūta;
 • teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmatūru.


Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • darba alga no 982,00 EUR līdz 1382,00 bruto mēnesī;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi.


Dzīves un darba aprakstu (CV), konkrēti norādot laika periodus, iegūtās izglītības līmeni, darba pienākumus, valodas prasmes, prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, pieteikumu, līdz 2019.gada 28.janvārim, ar norādi "Iepirkumu speciālists" iesniegt Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija “Ķekavas novada pašvaldība”” Administratīvās pārvaldes Personāla lietvedībā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Gaismas iela 19k-9/1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi: konkurss@kekava.lv, informatīvais tālrunis 67935916.
 

Lūdzam ievērot, ka uz darba interviju tiks uzaicināti tikai tie kandidāti, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!
 

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma.
 

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā – privātuma politika, klātienē Ķekavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 K 9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

 

  Drukāt