Mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām saskaņā ar Ministru kabineta 2016.g. 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225
 

Ķekavas novada pašvaldības Centrālā administrācija Atjaunots 31.03.2021.

Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”

Atjaunots 19.01.2018.
PII "Avotiņš" Atjaunots 2019.gada septembrī
PII "Ieviņa" Atjaunots 13.12.2017.
PII "Zvaigznīte" Atjaunots 13.12.2017.

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām

 

 Ķekavas novada pašvaldības amatpersonu atalgojums 2019. gadā

Janvāris Februāris Marts Aprīlis
Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts
Septembris Oktobris Novembris Decembris

 

 Ķekavas novada pašvaldības amatpersonu atalgojums 2018. gadā

Janvāris Februāris Marts Aprīlis
Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts
Septembris Oktobris Novembris Decembris
  Drukāt