Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles  

 

Ķekavas novada pašvaldība 2019.gada 23.septembrī Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Mazajā zālē (26.kab.), rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli: 
 

  1. Ģertrūdes iela 6, Baložos, kadastra Nr.8007 003 2938, 633 m², sākumcena EUR 9435, izsoles laiks plkst.9.00;
  2. Niklāva iela 7, Baložos, kadastra Nr.8007 003 2911, 0.0644 ha, sākumcena – EUR 9835, izsoles laiks plkst. 9:30;
  3. Rožu iela 7/9, Baložos, kadastra Nr.8007 003 3445, 1304 m², sākumcena – EUR 12310, izsoles laiks plkst. 10:00;
  4. Barbaras iela 1, Baložos, Ķekavas novadā, kadastra Nr.8007 003 2737, 734 m², sākumcena – EUR 13410, izsoles laiks plkst. 10:30.
  5. “Jeņči 228”, Jenči, Ķekavas pagastā, kadastra numurs 8070 019 0345, 631 m², sākumcena – EUR 1970, izsoles laiks plkst.11:00.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.

 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 9.kabinetā.  Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada 20.septembris līdz plkst.14:00.

 

Apmaksu garantējam :
Ķekavas novada pašvaldība
Reģ. Nr.90000048491
AS SEB banka
LV62 UNLA 0050 0142 7280 0

 
 Pašvaldības kustamās mantas izsole


Ķekavas novada pašvaldība 2019.gada 30.septembrī, plkst.9:00, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Mazajā zālē (26.kab.), rīko pašvaldības kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli:


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.


Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot kustamās mantas apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 11.darba vietā.  Tālr. uzziņām 67847150. Pretendentu reģistrācija tiek pārtraukta trīs dienas pirms izsoles.


 

Kapitāla daļu izsole

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!


 

  Nomas izsoles paziņojumi

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 

 

  Drukāt