Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!  Pašvaldības kustamās mantas izsole

 


Kapitālsabiedrību kustamās mantas izsole

 

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” paziņo par šādu kustamu mantu atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli:
 

1. Transportlīdzeklis VW Caddy, reģistrācijas numurs: HL 8906 (nosacītā cena 1800 eiro, nodrošinājums 180 eiro, izsoles solis 50 eiro, izsole notiks 2020.gada 27.maijā plkst. 13:00).

Nolikums un 2., 3. un 4.pielikums

 

2. Transportlīdzeklis VW Caddy, reģistrācijas numurs: JL 8302 (nosacītā cena 1500 eiro, nodrošinājums 150 eiro, izsoles solis 50 eiro, izsole notiks 2020.gada 27.maijā plkst. 13:15).
Nolikums un 2., 3. un 4.pielikums

 

3. Transportlīdzeklis VW Transporter, reģistrācijas numurs: HF 5324 (nosacītā cena 1600 eiro, nodrošinājums 160 eiro, izsoles solis 50 eiro, izsole notiks 2020.gada 27.maijā plkst. 13:30).
Nolikums un 2., 3. un 4.pielikums

 

4. Transportlīdzeklis Mercedes Benz 1217 (automašīna ar autopacēlāja torni 15 m), reģistrācijas numurs PO 4979 (nosacītā cena 3800 eiro, nodrošinājums 380 eiro, izsoles solis 100 eiro, izsole notiks 2020.gada 27.maijā plkst. 13:45).
Nolikums un 2., 3. un 4.pielikums

 

Visas izsoles notiks SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” telpās (Ausekļu ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123), kur arī ir iespējams apskatīt izsolāmās mantas, iepriekš zvanot pa tālruni  26536252.

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties interneta mājas lapā kssc.kekava.lv vai saņemt elektroniski vai personīgi pie SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”.
 

Pieteikumus līdz izsoles sākumam iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, adrese: Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, darba laiks: darba dienās no 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.
 

Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums ar pārskaitījumu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003525725, norēķinu konta Nr.: LV92UNLA0003001609441, banka: AS SEB banka, bankas kods: UNLALV2X, ar atzīmi “kustamās mantas (nosaukt attiecīgo kustamo mantu) izsoles nodrošinājums".
 

Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama eiro 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas.

 


 

  Nomas izsoles paziņojumi

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 

 

  Drukāt