Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

 


 

 1. “Jeņči 257”, Jenči, kadastra Nr. 8070 019 0327, 0.0597 ha, sākumcena EUR 3110, izsoles laiks plkst. 8:30;
 2. Ausma 165”, Dzērumi, kadastra Nr. 8070 018 0048, 0.06 ha, sākumcena – EUR 3410, izsoles laiks plkst. 9:00;
 3. “Restaurators 138”, Dzērumi, kadastra Nr. 8070 018 0622, 0.063 ha, sākumcena – EUR 3410, izsoles laiks plkst. 9:30;
 4. “Tekstilnieks 99”, Dzērumi, kadastra Nr. 8070 018 1958, 0.0583 ha, sākumcena – EUR 3230, izsoles laiks plkst. 10:00;
 5. Niedru iela 21, Odukalns, kadastra Nr. 8070 008 0790, 0.1691 ha, sākumcena – EUR 23320, izsoles laiks plkst.10:30;
 6. Rudens iela 5, Krustkalni, kadastra Nr. 8070 003 0143, 0.036 ha, sākumcena – EUR 2030, izsoles laiks plkst.11:00.
 7. Cīruļu iela 19, Baloži, kadastra Nr.8007 003 3434, 0.0765 ha, sākumcena – EUR 9030, izsoles laiks plkst.11:30.

 


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.


Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 13. darba vietā.  Tālr. uzziņām 22026854. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2020.gada 7.augusts līdz plkst.14:00.

 

 

 

 1. "Aviators 2", Dzērumos, kadastra Nr. 8070 018 1643, 0.0513 ha, sākumcena – EUR 2815, izsoles laiks plkst. 9:00;
 2. "Jeņči 255", Jenčos, kadastra Nr. 8070 019 0389, 0.0596 ha, sākumcena – EUR 3215, izsoles laiks plkst. 9:30;
 3. "Jeņči 160", Jenčos, kadastra Nr. 8070 019 0314, 0.0601 ha, sākumcena – EUR 3115, izsoles laiks plkst. 10:00;
 4. "Jeņči 147", Jenčos, kadastra Nr. 8070 019 0017, 0.059 ha, sākumcena – EUR 2915, izsoles laiks plkst.10:30.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS "SEB banka" kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.

 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 13. darba vietā.  Tālr. uzziņām 22026854. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2020.gada 28.augusts līdz plkst.14:00.

 

 
Kapitālsabiedrību kustamās mantas izsole

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav! 


 

  Nomas izsoles paziņojumi

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 

 

  Drukāt