Iestādes

 


Kapitālsabiedrības
un biedrības

Aģentūras

 


Iekšējais audits
 

 


 

 

 Ķekavas novada pašvaldības nolikums, struktūra.

 

 

Ķekavas novada pašvaldības pakļautībā ir šādas iestādes:

 1. Baložu vidusskola;
 2. Ķekavas vidusskola;
 3. Daugmales pamatskola;
 4. Pļavniekkalna sākumskola;
 5. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš";
 6. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa";
 7. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte";
 8. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte";
 9. Ķekavas novada sporta skola;
 10. Ķekavas Mākslas skola;
 11. Ķekavas Mūzikas skola;
 12. Reģionālā pašvaldības policija;
 13. Ķekavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests";
 14. Ķekavas novada bāriņtiesa;
 15. Jaunatnes iniciatīvu centrs;
 16. Ķekavas pagasta kultūras centrs;
 17. Daugmales pagasta kultūras centrs;
 18. Baložu pilsētas kultūras centrs;
 19. Tūrisma koordinācijas centrs.

 

Ķekavas novada pašvaldība pārrauga šādas pašvaldības aģentūras 

 1. Pašvaldības aģentūra  "Ķekavas ambulance";
 2. Pašvaldības aģentūra  "Ķekavas sociālās aprūpes centrs";
 3. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.

 

 Pašvaldība ir  100% kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

 1. SIA "Baložu komunālā saimniecība";
 2. SIA "Ķekavas nami";
 3. SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs";

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās: 

 1. SIA "Balartis";
 2. SIA "Baložu siltums"

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos:

 1. Biedrība "Daugavas savienība";
 2. Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība";
 3. Biedrība "Latvijas Pilsētu savienība";
 4. Biedrība "Partnerība Daugavkrasts"; 
 5. Biedrība "Sporta klubs Ķekavas novads";
 6. Biedrība "Pierīgas pašvaldību apvienība".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Drukāt