Kā mums veicas ar atkritumu šķirošanu?

Tuvojas noslēgumam biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” vadītais Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) un Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansētais projekts “Draudzīgi dabai”.  

 

 

Realizējot projektu, Ķekavas novada pašvaldības vides speciālisti apsekoja novada dalīto atkritumu šķirošanas vietas.  Kopumā redzētais iepriecina, projekta vadītāju un pašvaldības speciālistu atzinums ir pozitīvs. Salīdzinot periodu pirms projekta uzsākšanas un šodienu, manāms būtisks uzlabojums. Šobrīd atkritumu šķirošanas jomā labākos rezultātus uzrāda Baložu pilsētas iedzīvotāji, īpaši jāuzteic SIA “Mario” apkārtējo māju iedzīvotāji un dalītās šķiroto atkritumu vietas uzturētāji (sētnieki).

 

 

Pateicoties īstenotajam projektam, pie dalīto atkritumu šķirošanas vietām ir uzstādīti informatīvi stendi, kas sniedz informāciju par to, kuros konteineros kādus atkritumus drīkst vai nedrīkst mest.  Apsekojumā redzētais rāda, ka iedzīvotājiem vēl ir neskaidrības, tāpēc vēlamies atgādināt:

 

 

  • stikla konteineros nedrīkst mest balzama pudeles, netīru stikla taru, spoguļu stiklu, stikla un keramikas traukus, automašīnu stiklu un pudeles, kas satur plastmasas piemaisījumu, tās jāmet sadzīves atkritumu konteinerā;
  • papīra konteineros nedrīkst mest slapjus, netīrus materiālus, vinila tapetes,  vienreizējās lietošanas
  • traukus, čipsu pakas, saldējuma papīru, olu trauciņus, jogurta, krējuma un margarīna trauciņus, ar pārtikas produktiem pildītus iepakojumus, rotaļlietas, sadzīves priekšmetus, putuplastu, pudeles, kurās bijuši šķīdinātāji vai citas ķīmiskas vielas;
  • bioloģiskajos konteineros nedrīkst mest polietilēna iepakojuma maisiņus, atkritumi no tiem ir jāizber, bet maisiņu, kurā šie atkritumi atnesti, jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā;
  • čipsu pakas, plastmasas krējuma, jogurta, salātu trauciņus un konfekšu papīriņus Latvijā šobrīd nav iespējams pārstrādāt, tāpēc tie ir jāmet sadzīves atkritumiem paredzētajā konteinerā;

Plastmasas pudeles un kartona kastes pirms izmešanas jāsaplacina, lai tās aizņemtu mazāk vietas un konteiners nebūtu tik ātri pilns.

 

Atcerēsimies, ka atkritumus šķirot ir svarīgi, jo:

 

Pirmkārt, atšķirojot iepakojumu no sadzīves atkritumiem, mēs samazinām kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu, kas uz visiem laikiem nonāk atkritumu poligonā.

Otrkārt, atšķirojot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, mēs samazinām ikmēneša mājsaimniecības izdevumus par atkritumu izvešanu.

Treškārt, iepakojuma materiālu pārstrāde ļauj taupīt enerģiju un dabas resursus.

 

       

Attīstības daļa

05.10.2015.

  Drukāt