Bateriju šķirošana un pārstrāde

Baterijas satur videi un cilvēku veselībai bīstamas vietas, tāpēc tās ir atbilstoši jāuzglabā, jāsargā no bērniem, un pēc izlietošanas tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Viena zemē nomesta pirkstiņbaterija rada augsnes piesārņojumu kvadrātmetra platībā, kas saglabājas gandrīz gadsimtu. Izlietotās baterijas var nodot veikalos, degvielas uzpildes stacijās, skolās, kā arī šķirošanas laukumos.

 

  Drukāt