Apgūstam atkritumu šķirošanas iemaņas

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” realizē Latvijas vides aizsardzības fonda un Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansēto projektu „Draudzīgi dabai”, kura mērķis ir veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju vides izglītību un audzināšanu atkritumu šķirošanas jomā. Projekta realizācija sniedz iespēju iedzīvotājiem uzlabot savas zināšanas atkritumu šķirošanas jomā.

 

Turklāt šo zināšanu atsvaidzināšanas process notiek atraktīvā veidā, izmantojot “Laimes rata” spēles elementus. Šovasar Ķekavā gadatirgu laikā jau notikuši trīs izglītojošie pasākumi. Kā atzīmē pasākumu dalībnieki, šis ir vērtīgs un interesants veids, kā uzzināt vairāk par atkritumu šķirošanu un tās iespējām novadā, turklāt “Laimes rata” spēles noteikumi ļauj dalībniekiem atbilstoši zināšanām nopelnīt balvas. Šī gada pēdējais informatīvi izglītojošais pasākums notiks 26. septembrī Ražas svētku tirdziņa laikā Ķekavā.

 

 

 

 

 

  Drukāt