Noslēdzies bērnu zīmēšanas konkurss „Šķirojam atkritumus"
 
Ir noslēdzies biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” un Daugmales ekoskolas kopīgi rīkotais bērnu zīmējumu konkurss „Šķirojam atkritumus”. Konkursā tika iesniegti 58 darbi. Zīmējumi tapa, izmantojot krāsainos zīmuļus un flomāsterus. Izvēlēties uzvarētājus nav viegli, tāpēc zīmēšanas konkursa žūrijas komisija cītīgi strādā, lai noskaidrotu, kurš vai kuri bērnu zīmējumi tiks izmantoti grāmatzīmes izgatavošanā.
 
 
Zīmējumu konkurss ir viena no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta „Draudzīgi dabai” aktivitātēm. Konkursa dalībnieki - Daugmales ekoskolas skolēni - netika izvēlēti nejauši. Daugmales pamatskola jau trešo gadu saņem godpilno starptautiskās Ekoskolu programmas Zaļo karogu. Zaļais karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē. Daugmales pamatskola kļuvusi par vienīgo skolu novadā, kura ir ieguvusi savu vides kvalitātes identitāti – Ekoskolas novirzienu. Skola ir gājusi garu ceļu līdz mērķa sasniegšanai, un šobrīd tas paver daudz jaunu iespēju.
 
 
Daugmales pamatskolas direktors Andris Ceļmalnieks stāsta: „Lai iegūtu šo augsto apbalvojumu, viss skolas kolektīvs: skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki, piedaloties vecākiem, organizē un īsteno dažādus ar vides ilgtspēju saistītus projektus. Kā piemērus varu minēt nu jau tradicionālos pasākumus- makulatūras vākšana, izlietoto bateriju un sulu paku vākšanas akcijas, vides spēles. Gribu atzīmēt, ka ļoti būtisks ir skolotāju ikdienas darbs, dažādas ekotēmas iekļaujot mācību stundu saturā un nemitīgi rosinot bērnu domāšanu par atbildīgu attieksmi pret mūsu vidi un pasauli kopumā. Esam ļoti priecīgi un gandarīti par mūsu rūpīgi veiktā darba novērtējumu.”
 
 
Paldies Daugmales pamatskolas direktoram, skolas kolektīvam un skolēniem par atsaucību un vēlmi radošā veidā ne tikai uzrunāt sabiedrību rīkoties videi draudzīgi, bet arī iedvesmo, parādot savu labo piemēru apkārtējiem. 
 
 
Bērnu darbu foto galerija
 
 
 

Publicējam 7. klases audzēknes Montas Bergmanes dzejoli:  

 
Atkritumi pārņem šo
Pasauli visskaistāko.
Visi gribam dzīvot jauki,
Lai mums apkārt tīri lauki
 
Šķirojam tos konteineros
Zaļos, zilos, dzeltenajos
Ciemos, mežos, upēs, laukos
Veicam darbus ļoti labos.
 
  Drukāt