Sadzīves atkritumi mūsmājās

Pieaugot ekonomiskai aktivitātei, sadzīves atkritumu apjoms aug. Mēs katrs vidēji dienā saražojam ap 1 kg atkritumu, tātad gada laikā ap 300 kg. Latvijā 2014. gadā sadzīves atkritumu apjoms - vairāk nekā 600 000 tonnas, 80 - 90% no tiem tiek noglabāti poligonos. Saskaņā ar jaunākajiem "Eurostat" datiem, Latvijas iedzīvotāji varbūt nav aktīvākie atkritumu radītāji, bet noteikti ir starp kūtrākajiem šķirotājiem, jo otrreizējā pārstrādē un izmantošanā nonāk tikai neliela daļa atkritumu.

 

LR Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka iedzīvotāju blīvums Ķekavas novadā ir salīdzinoši augsts - 78,81 cilvēks uz 1km2, ņemot vērā, ka iedzīvotāju blīvums visā Pierīgas teritorijā ir tikai 38,4 cilvēki uz  1km2. 2014. gadā Ķekavas novada atkritumu apsaimniekotājfirmas ir izvedušas 52 832 m3 atkritumus, kas ir par 20% vairāk kā 3013. gadā.

 

Sadzīves atkritumos aptuveni 30% jeb 210 000 tonnas veido izlietotais iepakojums. 2014. gadā no visa Latvijā radītā iepakojuma 60% tika nodoti otreizējai izmantošanai. Visi Latvijā sašķirotie polimēru materiāli tiek pārstrādāti tepat Latvijā - rūpnīcās "Pet Baltija" un "Nordic Plast".

  Drukāt