08.02.2016. Domes ārkārtas sēde

 SĒDE Nr. 5

 

2016. gada 8.februārī, plkst. 14:00 administrācijas ēkā 24.kabinetā Gaismas iela 9 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.
 

    Sēdes darba kārtība.
    Sēdes protokols. 

Nr.p.k. Darba kārtības jautājums Video/audio ieraksts
1

Par saistošo noteikumu "Par Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada budžetu" apstiprināšanu

pielikumi

vadības ziņojums

 
2 Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja otrā vietnieka atlaišanu  
3

Par  saistošo noteikumu “Grozījumi Ķekavas novada  domes 2011. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2011 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

pielikums

 
4 Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja otrā vietnieka ievēlēšanu  
5 Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja trešā vietnieka ievēlēšanu  
6 Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.5. § “Par paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē”  
7 Par Ķekavas novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu  

 

 

 Pilnais video ieraksts/tiešraide

  Tweet Drukāt