Datums Laiks Nosaukums Vieta
11.01.2014. 19.00 Tautas deju koncerts "Veselā miesā vesels gars" Ķekavas kultūras nams
13.01.2014. 10.00 Literatūras izstāde „Rakstniecei Dzintrai Žuravskai - 75” Daugmales bibliotēka
14.01.2014. 9.30 Izglītības komitejas sēde Ķekavas novada pašvaldība
14.01.2014. 11.30 Kultūras un sporta komitejas sēde Ķekavas novada pašvaldība
14.01.2014. 14.00 Saimniecisko lietu komitejas sēde Ķekavas novada pašvaldība
15.01.2014. 9.00 Sociālo lietu komitejas sēde Ķekavas novada pašvaldība
15.01.2014. 14.00 Attīstības komitejas sēde Ķekavas novada pašvaldība
16.01.2014. 10.00 Finanšu komitejas sēde Ķekavas novada pašvaldība
17.01.2014. 10.00 Ziema 2014 II Baložu pilsēta
17.01.2014. 18.00 Tikšanās ar foto mākslinieci Velgu Kūkumu "Sibīrijas valdzinājums" Katlakalna Tautas nams
17.01.2014. 19.00 „Atceroties barikāžu laiku” Daugmales kultūras nodaļa "Alpi"
18.01.2014. 13.30 Tradīciju svētīšana "No Teņiem līdz Bašķiem" Mellupu sociālais centrs
18.01.2014. 19.00 Sieviešu kora "Daugaviete" koncerts "Sidrabiņa lietiņš lija" Ķekavas kultūras nams
19.01.2014. 17.00 Jauniešu kluba tikšanās „Kas ir kas” Daugmales kultūras nodaļa "Alpi"
20.01.2014. 19.00 Barikāžu atceres pasākums Baložu pilsētas pārvaldes ēka
21.01.2014. 10.00 Lekciju cikla "Kā izprast savu mazuli" 3.lekcija- iedzimto īpašību kopums- temperaments Katlakalna Tautas nams
20.01.2014. 15.00 Izglītības iestāžu vadītāju sapulce Ķekavas novada pašvaldība
21.01.2014. 14.00 Bāriņtiesas sēde Ķekavas novada pašvaldība
23.01.2014. 10.00 Ķekavas novada domes sēde Baložu pilsētas pārvaldes ēka
23.01.2014. 17.00 Administratīvās komisijas sēde Ķekavas novada pašvaldība
24.01.2014. 19.00 Stand - up izrāde komēdija - "Jaunais tētis" Baložu kultūras nams
25.01.2014. 12.00 Pasaku rīts bērniem „Iepazīsties - Zīļuks” Daugmales kultūras nodaļa "Alpi"
25.01.2014. 16.00 Koru festivāls, karnevāls „Zirga gadam durvis vaļā” Baložu kultūras nams
26.01.2014. 16.00 Jauniešu vokālā ansambļa "Jūti" mūzikas  diska "Pieturvietās" prezentācija (ar ielūgumiem) Ķekavas mūzikas skola
28.01.2014. 9.30 Izglītības komitejas sēde Ķekavas novada pašvaldība
28.01.2014. 11.30 Kultūras un sporta komitejas sēde Ķekavas novada pašvaldība
28.01.2014. 14.00 Saimniecisko Lietu komitejas sēde Ķekavas novada pašvaldība
28.01.2014. 15.00 Sevis pilnveidošanas kurss „Iepazīsti sevi” Daugmales kultūras nodaļa "Alpi"
28.01.2014. 10.00 Literatūras izstāde „Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 100” Daugmales bibliotēka
29.01.2014. 9.00 Sociālo lietu komitejas sēde Ķekavas novada pašvaldība
29.01.2014. 14.00 Attīstības komitejas sēde Ķekavas novada pašvaldība
29.01.2014. 17.30 Ķekavas novada atklātais čempionāts šahā Baložu vidusskola
30.01.2014. 10.00 Finanšu komitejas sēde Ķekavas novada pašvaldība
30.01.2014. 19.00 Sveču dienas tradīciju vakars kopā ar folkloras kopu "Rāmupe" Katlakalna Tautas nams
31.01.2014. 8.15 Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisijas sēde Ķekavas novada pašvaldība
31.01.2014. 17.00 „Sveču darbnīca” Daugmales kultūras nodaļa "Alpi"
  Drukāt