Izsludināts konkurss uz vakanto Ķekavas ambulances vadītāja vietu

Izskatot Ķekavas novada pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” direktores Daigas Āboltiņas 2015. gada 1. septembra iesniegumu, Ķekavas novada dome, 10 deputātiem balsojot par, atbrīvoja D. Āboltiņu no amata ar 2015. gada 30. septembri. D. Āboltiņa vadīja Ķekavas ambulanci kopš 2001. gada līdz šim brīdim.

 

Ir izsludināts konkurss uz vakanto direktores vietu, kas norisinās uz nolikuma pamata. Pretendenti var pieteikties līdz 5. oktobrim Ķekavas novada pašvaldības Personāla daļā.

 

Konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmajā no tām vērtēšanas komisija trīs cilvēku sastāvā izskatīs iesūtīto dokumentu atbilstību konkursa nolikumam, savukārt otrajā kārtā – intervijā – vērtēs pretendenta spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem jautājumiem, izpratni par nozares politiku, spēju plānot, organizēt un vadīt pašvaldības aģentūras darbu, nodrošināt pašvaldības aģentūras funkciju un uzdevumu izpildi.

 

Ar amata pienākumiem un prasībām var iepazīties interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā Vakances.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

28.09.2015.

  Drukāt