Uzņēmēji Ķekavas novada skolēniem vasarā piedāvā 34 vakances

Piesakot kopumā 34 vakances, šogad Ķekavas novada pašvaldības projektā par skolēnu darbu vasarā ir iesaistījušies seši uzņēmēji - veikals „Elvi”, bistro „Ņamma”, SIA “Cemety”,  SIA “R.E.D. Namu serviss”, a/s “Putnu fabrika Ķekava” un SIA “Baložu komunālā saimniecība.

 

Vislielāko vakanču piedāvājumu nodrošina putnu fabrika “Ķekava”, aicinot uzņēmumā darboties kopumā 12 bērnus.   
 
 
 
Viens no darba devējiem, kas iesaistās šajā projektā, ir arī pašvaldības uzņēmums – SIA “Baložu komunālā saimniecība”, piedāvājot pieciem bērniem un jauniešiem pavadīt sabiedrībai lietderīgās aktivitātēs.  
 
 
 
Baložu komunālās saimniecības pārstāvja Ilmāra Brāļa vadībā skolēni veic dažādus zaļās teritorijas ierīkošanas un uzkopšanas darbus, piemēram, uzpošot puķu dobes, sagrābjot pērnās lapas un sakopjot pilsētas atpūtas zonas.  
 
 
 
Atgādinām, ka jau otro gadu Ķekavas novada pašvaldība aicināja uzņēmējus piedāvāt darba vietas novada izglītības iestāžu skolēniem vasaras brīvlaikā.
 
 
Šī projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem, kā arī radīt iespēju skolēniem apgūt darba prasmes un iemaņas. Tas ir labs veids, kā skolēniem iegūt pirmo darba pieredzi, sniegt izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, kā arī dot iespēju praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū.
 
 
Sabiedrisko attiecību daļa
12.06.2015.
 
  Drukāt