Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina vakances skolēnu vasaras darbam

Sākot ar 8. maiju plkst. 10.00, skolēniem, kuri vasaras brīvlaiku vēlas pavadīt strādājot algotu darbu, ir iespēja pieteikties vasaras darbam Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātajās vakancēs.

 

Reģistrēties skolēni varēs patstāvīgi www.nva.gov.lv , tās labajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu "Pieteikšanās jauniešu vasaras darbam". Ja skolēnam nav piekļuve internetam, viņš var doties uz to NVA filiāli Jēzusbazīcas ielā 11, Rīgā.

 

NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi var skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēnu nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā tiks īstenots no 1. jūnija līdz 31. augustam.

 

Ja skolēns nav sasniedzi 18 gadu vecumu, viņš tiks nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā. Skolēni nedrīkst būt nodarbināti tādos darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

 

Skolēns, kurš piedalīsies NVA vasaras nodarbinātības pasākumā, saņems darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā, ja nostrādās pilnu darba laiku. Skolēnam tiks nodrošināts darba vadītājs, kurš palīdzēs apgūt darba pienākumus un būs palīgs darba laikā. Skolēni būs arī apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

 

2015. gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā NVA plāno iesaistīt 3500 skolēnus.

 

Jaunatnes iniciatīvu centrs

08.05.2015.

  Drukāt