Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde „BITĪTE” Katlakalnā, aicina pieteikties uzņēmīgus, radošus un zinošus darbiniekus vakancēm!
 
 
Pirmsskolas izglītības skolotājs/-a (darba laiks - 40 stundas nedēļā) – 5 vakances
Galvenie pienākumi:
 •  īstenot pirmsskolas izglītības programmu;
 • veidot metodisko materiālu bāzi, apkopojot savu pieredzi, novitātes, pasākumu scenārijus u.c.;
 • sadarboties ar bērnu vecākiem.
 
Prasības:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība - pirmsskolas izglītības kvalifikācija;
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
 • vienas svešvalodas zināšanas.
 
Prasmes un iemaņas:
 • spēja savā darbā izmantot dažādas mācību metožu darba organizācijas formas un mācību materiālu daudzveidību;
 • patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • spēja strādāt komandā.
 
Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgus (darba laiks - 40 stundas nedēļā; darbs pēc grafika) – 14 vakances
Galvenie pienākumi:
 • īstenot pirmsskolas izglītības programmu savas kompetences ietvaros;
 • pildīt skolotāja pienākumus izglītības skolotāja prombūtnes laikā;
 • sadarboties ar bērnu vecākiem.
 
Prasības:
 • vēlamā augstākā pedagoģiskā izglītība - pirmsskolas kvalifikācija;
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
 • vienas svešvalodas zināšanas.
 
Prasmes un iemaņas: 
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • spēja strādāt komandā.
 
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs/-a (darba laiks - 30 stundas nedēļā) – 3 vakances
Galvenie pienākumi:
 • veikt bērnu muzikālo spēju attīstīšanu, estētiskās attieksmes veidošanu;
 • sadarbībā ar pedagogiem organizēt tematiskos pasākumus un veidot pasākumu vizuālo noformējumu;
 • veidot metodisko materiālu bāzi, apkopojot savu pieredzi, novitātes, pasākumu scenārijus u.c.
Prasības:
 • augstākā muzikālā pedagoģiskā izglītība - pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē.
 
Prasmes un iemaņas:
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • spēja strādāt komandā.
 
Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs (darba laiks - 30 stundas nedēļā) – 2 vakances
Galvenie pienākumi:
 • īstenot pirmsskolas izglītības sporta programmu;
 • veidot metodisko materiālu bāzi, apkopojot savu pieredzi;
 • sadarboties ar bērnu vecākiem.
 
Prasības:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība - pirmsskolas sporta skolotāja kvalifikācija;
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē.
 
Prasmes un iemaņas:
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • spēja strādāt komandā.
 
Skolotājs logopēds (darba laiks - 21 stunda nedēļā) – 1 vakance
 
Galvenie pienākumi:
 • apzināt bērnu valodas traucējumus;
 • veikt bērnu valodas profilaksi un korekciju;
 • regulāri plānot un organizēt grupu un individuālās nodarbības;
 • noteikt katra bērna apmācības saturu valodas traucējumu novēršanai;
 • veidot bērnu apakšgrupas, ievērojot bērnu valodas traucējumu specifiku;
 • sadarboties ar bērnu vecākiem.
 
Prasības:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība ar piešķirto kvalifikāciju – Skolotājs logopēds;
 • vismaz 2 gadu pieredze minēto pienākumu veikšanā;
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
 • vienas svešvalodas zināšanas.
 
Prasmes un iemaņas:
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • spēja strādāt komandā.
 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: bitite@kekava.lv vai inese.sloka@kekava.lv
Pieteikumus iesniegt līdz 2010.gada 10.maijam
Plašāka informācija pa tālruni 29469781

 

  Drukāt