Noslēgušās pašvaldības tikšanās ar iedzīvotājiem par budžetu (papildināts)

Ķekavas novada domes vadība, deputāti un pašvaldības speciālisti martā tikās ar iedzīvotājiem Mellupos, Ķekavā, Katlakalnā, Valdlaučos, Baložos un Daugmalē, lai klātienē iepazīstinātu ar šī gada budžetu, lielākajām investīcijām un plānotajiem darbiem konkrētajā apkaimē, kā arī uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus, vajadzības un atbildētu uz novadnieku jautājumiem.
 

“Šīs bija ļoti vērtīgas tikšanās, lai nepastarpināti uzzinātu iedzīvotāju vēlmes un risināmās problēmas. Iegūtā informācija ir svarīga ne tikai šī gada budžeta izpildē, bet arī nākamā gada budžeta veidošanas procesā. Daudzas lietas, ko sadzirdēju no iedzīvotāju puses, neprasa lielus līdzekļus, bet tikai mūsu gribu to paveikt. Tāpēc arī turpmāk liela vērība tiks pievērsta tieši klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
 

Sakot paldies iedzīvotājiem par aktivitāti un savu viedokļu izteikšanu, domes priekšsēdētāja arī apliecina, ka šogad rudenī iedzīvotāji vēlreiz tiks aicināti uz sapulcēm, lai klātienē iesaistītu novadniekus jau budžeta veidošanā 2019. gadam.


Tikšanās reizēs klātesošos ar Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam, to sadalījumu pa nozarēm un lielākajiem investīciju projektiem iepazīstināja domes priekšsēdētāja Viktorija Baire. Ikvienam iedzīvotājam bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus ne tikai domes vadītājai,  bet arī deputātiem, pašvaldības  speciālistiem un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem.  Kā nozīmīgākie risināmie jautājumi novadā kopumā - vides sakopšana un labiekārtošana, kā arī ielu un ceļu kvalitātes uzlabošana.  Tam visnotaļ piekrīt arī pašvaldības vadība, tāpēc arī šogad vairāk uzmanības un līdzekļu tiks atvēlēti šīm jomām.  Katrā tikšanās reizē tika identificēti arī konkrētajai apdzīvotajai vietai nozīmīgi jautājumi.


Piemēram, Mellupu iedzīvotājiem aktuāls ir jautājums par autobusu pieturu apgaismojumu. Kā norāda Attīstības daļas speciālisti šogad Daugmales pagastā, Dzintaros, tiks uzstādīts pirmais apgaismes stabs, kas darbosies ar vēja un saules enerģiju. Ja šis pilotprojekts būs veiksmīgs, tādu pašu apgaismes risinājumu varētu izmantot Mellupos, kur nav iespējams izbūvēt parasto apgaismes stabu.  Tāpat, risinot pieturvietu labiekārtošanas jautājumu, pašvaldība jau ir sazinājusies ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, lai apzinātu nosacījumus, kas jāņem vērā darbu uzsākšanas procesā.


Savukārt Ķekavas iedzīvotājus, jo īpaši, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājās, satrauc ūdens kvalitāte  un ātruma vaļņu nepieciešamība ciematā, īpaši dzīvojamo māju iekšpagalmos. Tā kā ātruma ierobežojuma jautājumi ir aktuāli visā novadā, pēc pašvaldības vadības un atbildīgo speciālistu sapulces tiek gatavots novada ātrumu vaļņu izvietošanas plāns, tostarp apskatīti arī citi iespējamie risinājumi ātruma ierobežošanai. Attiecībā uz ūdens kvalitāte uzlabošanu SIA “Ķekavas nami”, iestājoties siltam laikam, veiks ūdensvada skalošanu.


Katlakalnā papildus iedzīvotāju priekšlikumiem par vēlamajiem ceļu asfaltēšanas posmiem, plašas diskusijas izskanēja par pašvaldības iespējām pārņemt privātos ceļus un ielas. Kā norādīja domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aigars Vītols, biedrība "Pierīgas pašvaldību apvienība" ir iesniegusi priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”, aicinot likumprojektu papildināt ar pantiem, kas definē jēdzienus “koplietošanas ceļš vai iela” un “pašvaldības nozīmes ceļš”, kā arī, nosakot pašvaldību tiesības un pienākumus, šādu ceļu būvniecībā un uzturēšanā. Iesniegtie likuma grozījumu priekšlikumi tiks izskatīti Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā otrajā lasījumā. Ja likuma grozījumus pieņems, pašvaldība varēs izstrādāt saistošos noteikumus, kādā veidā tiks organizēta koplietošanas ceļu uzturēšana un finansēšana.


Valdlauču iedzīvotājus papildus jau iepriekš minētajiem aktuālajiem tematiem, interesēja kā rīkoties situācijās, ja pagalmos novērojami skaļi trokšņojoši jaunieši ar motorolleriem. Kā skaidroja Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš, iedzīvotāji ir aicināti ziņot par katru sabiedriskā miera traucējuma gadījumu, novērotiem pārkāpumiem vai aizdomīgām personām. Pašvaldības policijas pienākums ir reaģēt uz katru izsaukumu, tāpat Valdlaučos tiks ieviesta videonovērošanas kameras un policija arī turpmāk veiks regulārus reidus dzīvojamo māju pagalmos un jauniešu iemīļotās uzturēšanās vietās. Kā vienu no pozitīvākajām ziņām Valdlauču iedzīvotāji novērtēja jauna bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu jau šogad un teritorijas sakopšanu iepretim futbola laukumam. Tikšanās reizē klātesošajiem bija iespēja iztaujāt “Latvijas valsts ceļu” pārstāvjus par plānot Ķekavas apvedceļa būvniecību.


No visām tikšanās reizēm vislielākā apmeklētība no  iedzīvotāju puses bija vērojama Baložos. Viņiem aktuālie jautājumi ir ceļu un vides sakārtošana, rotaļu laukumu izveide,  kā arī Titurgas ezera labiekārtošana un baseina būvniecība. Runājot par ielu un ceļu sakārtošanu pilsētā, jāpiemin, ka šogad plānots asfaltēt Cālīšpurva un Rudens ielas, kā arī uzsākt projektēšanas darbus Uzvaras prospekta remontam un ātrumvaļņu ierīkošanai. Būtisks jautājums Baložu iedzīvotājiem ir baseina būvniecības iespējas pie vidusskolas.  Kā norādīja domes deputāti Juris Žilko un Juris Jerums, tad šogad dome aktīvi strādās pie privātā investora piesaistes baseina izveidei.


Domes priekšsēdētāja Baložu iedzīvotājus rosināja izteikt savu viedokli par plānotajām izmaiņām mikroautobusa maršrutā Baloži-Rīga-Baloži. Uzklausot novadniekus, tika nolemts pašvaldībai turpināt sarunas ar “Rīgas Taksometru parku”, kas ir šo izmaiņu iniciators.


Noslēguma tikšanās tika aizvadīta Daugmalē, kur viens no iedzīvotāju galvenajiem lūgumiem bija risināt ātruma samazināšanas problēmu, iebraucot Daugmalē. Pašvaldība izteica atbalstu iedzīvotājiem, un palīdzēs sagatavot vēstuli VAS “Latvijas Valsts ceļi” ar aicinājumi ceļa zīmi “Daugmale” izcelt uz dzeltenā fona.


Pašvaldība ir apkopojusi iedzīvotāju jautājumus un priekšlikumus, kuri tika izteikti šajās sapulcēs un iesūtīti pērn budžeta veidošanas laikā. Priekšlikumus aicinām skatīt šeit.


Tikšanās reizēs demonstrētās prezentācijas aicināms skatīt šeit:

 


Sabiedrisko attiecību daļa

11.04.2018.

Papildināts 07.05.2018.

 

  Drukāt