Plāno izveidot jaunas rotaļu un atpūtas vietas

Nākamajā gadā Ķekavas novada pašvaldības speciālisti ir iecerējuši novadā izveidot vairākas jaunas rotaļu un atpūtas vietas. Aicinām arī iedzīvotājus izteikt savu viedokli par šīm iecerēm.


Valdlaučos plānots izveidot bērnu rotaļu laukumu Meistaru ielas dienvidu galā starp Burtnieku māju un māju “Valdlauči 4”. Blakus jaunajam rotaļu laukumam esošajā priežu audzē varētu tikt ierīkota šķēršļu taka.
 


 

Mellupu sociālā centra pagalmā tiks uzstādīta lapenīte un daudzfunkcionāla rotaļu iekārta bērniem. Savukārt no sociālā centra uz dienvidiem esošajā pļaviņā taps sajūtu dārzs – publiski pieejama atpūtas teritorija ar baskāju taku, dekoratīvajiem stādījumiem, kā arī dabas izziņas un rotaļu elementiem.
 

Rāmavā, Depkina muižas parkā, esošo rotaļu laukumiņu plānots papildināt ar tematiskām rotaļu iekārtām. Paredzēta arī neliela paviljona būvniecība un pie tā labiekārtot laukumu apkārtnes iedzīvotāju un muižas viesu brīvdabas pasākumiem.
 


 

Ziedonī, Vēju ielas ziemeļu galā, tiks labiekārtota esošā atpūtas vieta pie ūdens. Plānots izbūvēt rotaļu laukumiņu, uzstādīt solus un galdiņus, kā arī saglabāt vietu, kur ūdenim pievest laivas. Lai gādātu par bērnu un citu atpūsties gribētāju drošību, tiks izmantoti risinājumi atpūtas vietas norobežošanai no ielas un satiksmes organizācijai.
 


 

Arī Dzērumos un Jenčos ir pašvaldības zemes īpašumi, kuros varētu tikt veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Dzērumos varētu tikt veidota atpūtas vieta pie Misas upītes Kursas ielas galā, bet Jenčos - atpūtas vieta laukumiņā pie ziņojumu dēļa (teritorija starp īpašumiem “Jenči 242”, “Jenči 146”, “Jenči 190”)
 

        


Lai noskaidrotu tuvākās apkārtnes iedzīvotāju vēlmes un vajadzības attiecībā uz šādu vietu izveidošanu, pašvaldības speciālisti aicina uz tikšanos Dzērumu un Jenču iedzīvotājus:
 

  • 24. oktobrī plkst. 18.00 Jenčos,  laukumiņā pie ziņojumu dēļa,
  • 26. oktobrī plkst. 18.00 Dzērumos, pie veikala.


Iedzīvotāji var izteikt savu viedokli arī elektroniski par to, kā šīs teritorijas būtu jāattīsta un tieši kādus labiekārtojuma elementus tur vajadzētu uzstādīt. Ierosinājumus un komentārus var sūtīt uz e-pastu novads@kekava.lv vai iesniegt Ķekavas klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā ar norādi Atpūtas vieta Dzērumos vai Atpūtas vieta Jenčos.


Papildus informācija pie Attīstības daļas Ainavu plānotājas Laumas Mucenieces pa tālr. 67847167.

 

 

Attīstības daļa

10.10.2017.

 

  Drukāt