Ķekavas novada pašvaldības paveiktie darbi 2021

 

2021.gadā realizēti daudzi iedzīvotājiem nozīmīgi, no sirds gaidīti un ilgtspējīgi projekti, kā arī aizvadīti pozitīvu emociju piepildīti pasākumi, kurus ceram sagaidīt arī šogad. Aicinām iepazīties ar apkopoto informāciju par novada lielākajiem notikumiem pagājušajā gadā.

 

CEĻI, BŪVNIECĪBA, INFRASTRUKTŪRA

 

1. Uzvaras prospekta pārbūve


Atbilstoši projektam, Uzvaras prospektā ir pārbūvēta iela - vienas ielas pusē izbūvēta gājēju ietve, bet otrā – apvienotais gājēju un veloceliņš. Iedzīvotāju ērtībai un drošībai ir izbūvēts jauns ielas apgaismojums, drošas gājēju pārejas trijos ielu krustojumos, kā arī ierīkota jauna lietus ūdens novadīšanas sistēma.


Kopējais ar asfaltbetona segumu pārbūvētais ielas garums, tostarp, apvienotā gājēju un veloceliņa garums ir 776,5 metri, savukārt 850 metru garumā izbūvētās ietves klāj bruģakmens. Tāpat projekta ietvaros 2779,44 m2 platībā izbūvētas nobrauktuves un jaunas automašīnu stāvvietas, kur vietas pietiks 98 automašīnām.


Būvdarbu laikā sakārtoti arī vecie komunikācijas tīkli. Būvdarbu ietvaros 444,77 metru garumā pārbūvēta sadzīves kanalizācija, 925,72 metru garumā ūdensvads, tāpat izbūvēti 5 jauni virszemes hidranti.


Uzstādītas 2 autobusu pieturas ar nojumēm, 9 soli, 3 velo novietnes un 8 jaunas atkritumu urnas. Tāpat izbūvēts jauns apgaismojums un uzstādītas 39 energoefektīvas LED laternas.


Veikta arī teritorijas apzaļumošana - iestādītas 10 kļavas, 3 egles un iesēts jauns zāliens 6176,03 m2 platībā.


Projekts īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 

2. Ķekavā pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa” uzbūvēta jauna piebūve


2021.gada jūnijā Ķekavā pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa” tika atklāta moduļa tipa piebūve. Jaunais korpuss izbūvēts divos stāvos ar kopējo platību vairāk kā 761 m2.  Katrā ēkas stāvā izvietoti trīs bērnu grupiņu telpu bloki, katrā no tiem paredzot grupiņas telpas, garderobi, labierīcības un ēdiena sadales telpu. 


Savukārt 1.stāvā atrodas arī tehniskā telpa un labierīcību telpa, kas pielāgota cilvēkiem ar kustību  traucējumiem, un savienojošais gaitenis ar esošo bērnudārza ēku. Bērnudārza labiekārtojamā teritorijā ir izveidota jauna bērnu rotaļu zona ar gumijas segumu un vairākiem jauniem rotaļelementiem. Savukārt ap rotaļu teritoriju izvietots bruģēts laukums,  kuru  bērni varēs  izmantot  kā  zīmēšanas  zonu.

 

3. Izbūvēts veloceļš gar autoceļu V2 - no Mazās Rāmavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā


Apvienotais gājēju ceļš un veloceļš ir 2,5 metru plats, visa veloceļa garumā izbūvēts arī jauns LED apgaismojums, blakus veloceļam ir uzstādīti soliņi un atkritumu urnas.

 

4. Ķekavas veloceļa pirmā posma izbūve un gar autoceļu A7 - no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās


Noslēgušies Ķekavas veloceļa pirmā posma izbūves un asfaltēšanas darbi 400 metru garumā. Veloceļa posmā uzstādīts arī apgaismojums un veikti apzaļumošanas darbi.

 

5. Uzsākta veloceļa pamattrases būvniecība Ķekavā


Uzsākata veloceļa pamattrases būvniecība no T/C Liiba Ķekavā līdz Katlakalnam - Pļavniekkalna ielas krustojumam ar autoceļu A7. Veloceļa būvniecību plānots pabeigt līdz 2022.gada 31.decembrim.

 

6. Uzsākta Baložu vidusskolas jaunā korpusa celtniecība


2021.gadā uzsākta Baložu vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūve un sporta laukuma pārbūve. Jaunā moduļu tipa piebūve nodrošinās mācību vietas papildu 280 skolēniem. Baložu vidusskolas jaunajā divstāvu piebūvē paredzētas 12 mācību klašu telpas, tajā skaitā dabaszinātņu kabineti, aktu zāle ar paaugstinājumu, ēdamzāle, metodiskā telpa, skolotāju telpas, sanitārie mezgli un palīgtelpas. Nodrošinot ergonomisku mācību vidi, tiks ieviesti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkotas piecas mobilās datorklases.


Baložu vidusskolas piebūves būvniecības darbus plānots pabeigt 2022.gada martā.


Projekta realizēšanas kopējās izmaksas ir apmēram 9 milj. eiro, no tiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums 3,2 milj. eiro, valsts dotācija – vairāk kā 84 000 eiro, bet pārējās projekta izmaksas  - apmēram 6 milj. eiro sedz Ķekavas novada pašvaldība, saņemot aizņēmumu no Valsts kases.

 

7. Noslēgušies Saulgriežu ielas pārbūves darbi Baložos

Pārbūvēts Saulgriežu ielas posms, no Kalnu ielas līdz Labrenča ielai  1,21 kilometru garumā.
 

Pārbūves laikā ielā izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju ietve, apgaismojums un četras autobusu pieturvietas. Izvietotas arī atkritumu urnas un soliņi. Posmos, kuros nebija iespējams novadīt lietus ūdeņus ar atklātu metodi, tika izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas drenāžas sistēma.

 

8. Daugmalē noslēgušies gājēju pārejas pārbūves darbi

Noslēgušies gājēju pārejas pārbūves darbi Daugmalē valsts autoceļa P85 Rīgas HES -Jaunjelgava un Ciemata ceļa, Kompleksa ceļa krustojumā.
 

Gājēju pāreja pārbūvēta atbilstoši vides pieejamības prasībām, ierīkots arī speciālais apgaismojums. Pārbūves darbu ietvaros izbūvēta arī jauna ietve no gājēju pārejas līdz autobusu pieturai un Ciemata ceļam, kā arī autobusa pieturai uzstādīta nojume.

 

9. Noslēgušies Saules ielas pārbūves darbi Odukalnā

Būvdarbu ietvaros ir pārbūvēta Saules ielu visā tās garumā - no Odukalna ielas līdz Niedru ielai. Būvdarbu laikā ir pārbūvēts ūdensvads un elektroniskie sakaru tīkli, izbūvēta lietus kanalizācija, ierīkots jauns LED apgaismojums, izbūvēta gājēju ietve un asfaltbetona brauktuve. Satiksmes dalībnieku drošības nolūkos ir uzstādīti ātrumvaļņi.

 

10.  Jauns LED apgaismojums Odukalnā

LED apgaismojums uzstādīts Ķekavā, Odukalna ielā no Saules ielas līdz Kārklu ielai, kā arī Kārklu ielā – no Odukalna ielas līdz Saules ielai.
 

Papildināts apgaismojums arī turpat esošajā Lejas ielā, Avotu ielā un Kārklu ielas posmā no Odukalna ielas līdz Pļavu ielai.

 

11. Jauns LED apgaismojums Katlakalnā

Katlakalnā, visā Naudītes ielas garumā – no autoceļa A7 līdz Pļavniekkalna ielai,- izbūvēts jauns LED apgaismojums.

 

12.  Noslēgušies ielu asfaltēšanas darbi Daugmalē
 

Asfalta segums uzklāts:

·         posmā gar daudzdzīvokļu māju “Vārpas”, paralēli Valsts reģionālajam autoceļam P85 Rīgas HES - Jaunjelgava;

·         posmā no daudzdzīvokļu mājas “Salnas” līdz daudzdzīvokļu mājai “Alpi”, paralēli Valsts reģionālajam autoceļam P85 Rīgas HES - Jaunjelgava);

·         posmā no Valsts reģionālā autoceļa P85 Rīgas HES - Jaunjelgava gar daudzdzīvokļu māju “Alpi” līdz atkritumu konteineru laukumam, ieskaitot arī  laukumu.

 

13.  Noslēgušies asfaltēšanas darbi Katlakalnā

Noslēgušies asfaltēšanas darbi Katlakalnā, Valsts vietējā autoceļa V2 – D nobrauktuvē (posmā no Valsts vietējā autoceļa V2 līdz nekustamajam īpašumam “Daugmaļi”).

 

14.  Noslēgušies ielas asfaltēšanas darbi Baložos, Titurgas ielā

 

15.  Noslēgušies Ezera ielas asfaltēšanas darbi Baložos

 

16.  Noslēgušies iekšpagalmu ielu asfaltēšanas darbi Ķekavā

Ķekavā, pie daudzdzīvokļu mājām Nākotnes ielā 6, 8, 10, 12 un 14 pabeigti iekšpagalma asfaltēšanas darbi.

 

17.  Pabeigta 122 dzīvokļu mājas renovācija Ķekavā - Nākotnes ielā 36 

 

18.  Nomainīti apkures katli šādos objektos:

·         Bērnudārzam “Ieviņa” Ķekavā,

·         Bērnudārzam “Zvaigznīte” Valdlaučos,

·         SIA “Ķekavas nami” katlu mājā pie daudzdzīvokļu mājām Rīgas ielā 36, Ķekavā.

 

19.   Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pārupes ielā 2, Vanagkalnu ielā 5 un Zīļu ielā, Baldonē

 

20.   PII Vāverīte Baldonē labiekārtoti 3 rotaļu laukumi

 

21.   Baldones Mākslas skolā pabeigta keramikas darbnīcas būvniecība, un tā iekārtota ar visu nepieciešamo aprīkojumu un mēbelēm mācību procesa nodrošināšanai.

 

22.  Realizēta dubultās kārtas virsmas apstrāde Baldones ielām - Skolas ielai, Stadiona ielai un Odu ielai, Kastaņu ielai, Avotu ielai, asfalta seguma atjaunošana Pilskalna ielā – no Rīgas ielai līdz bērnu dārzam, asfalta seguma ieklāšana Gobu ielai, asfalta seguma atjaunošana ietvei Zīļu ielā – gar Kinoteātra ēku, kā arī grants un škembu seguma uzklāšana virknei ielu un lauku ceļu.

 

VIDE

 1. Pievēršot lielāku uzmanību labiekārtotas un zaļākas vides veidošanai Ķekavas novadā, Lielās Talkas ietvaros, Ķekavas novada iedzīvotāji un pašvaldības darbinieki piedalījās koku stādīšanas akcijā “Iestādi koku”, kuras ietvaros iestādīti 242 koki un dekoratīvie krūmi.
   
 2. Lielajā talkā sakoptas vairāk nekā 40 vietas novadā. Lielās talkas ietvaros savākto atkritumu apjoms Ķekavas novadā kopā ir 8340 kilogrami, no kuriem 1640 kilogrami ir riepas, 1140 kilogrami – šīferis, 540 kilogrami – lielgabarīta atkritumi un būvgruži, 140 kilogrami – ruberoīds.
   
 3. Pavasarī un rudenī aizvadītas “Eko dienas”, kad iedzīvotāji bez maksas varēja nodot nederīgās elektropreces un lielgabarīta atkritumus. Rudens Eko dienas ietvaros izvesti vairāk kā 850 kubikmetri atkritumi un 1685 riepas.
   
 4. Ķekavas parka estrādei jauns vizuālais veidols ar mākslinieces Elitas Patmalnieces vizualizācijām.
   
 5. Titurgā uzstādīts mini skeitparks.

 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

 • Grantu programmā “(ie)dvesma” no Ķekavas novada tika iesniegtas 12 biznesa idejas. Ķekavas novada pašvaldības grants 10 000 eiro piešķirts uzņēmumam – SIA „3D360” tehnikas iegādei 3D360 virtuālās tūres attīstīšanai.
 • Noorganizēts trīs dienu pasākumu cikls “IDEJA.IEDVESMA.IZAUGSME.” uzņēmējiem un aktīvajiem iedzīvotājiem, īpašu uzmanību pievēršot energoefektivitātes jautājumiem, uzņēmēju pieredzes stāstiem un aktīvo kopienu attīstības jautājumiem.
 • Noorganizēts pirmais hakatons Ķekavas novadā “Ideju skrejceļš”, kura dalībniekiem – Ķekavas novada iedzīvotājiem bija iespēja attīstīt savas idejas un iniciatīvas, piedāvājot hakatona ietvaros izstrādātus ideju īstenošanas risinājumus, kas uzlabotu pilsētvides kvalitāti Ķekavas novada iedzīvotājiem. Pirmā hakatona uzvarētājs- Ģimenes centrs “Azote” ar ideju par ģimenes centra “Azote” izveidi Ķekavas novadā.


SOCIĀLĀ JOMĀ, VESELĪBA

 

 1. Ķekavas novada Sociālais dienests izmaksājis piedzimšanas pabalstus 323 ģimenēm 81 500 eiro apmērā. Baldones pilsētā un pagastā izmaksāti piedzimšanas pabalsti 65 ģimenēm 19 470 eiro apmērā.
 2. Piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi vairāk nekā 140 000 eiro apmērā. Gandrīz 30% no kopējās summas jeb 40 627 eiro piešķirti novada daudzbērnu ģimenēm.
 3. Donoru dienās Ķekavas novadā piedalījušies 125 iedzīvotāji.
 4. No 2021.gada maija līdz jūlijam Ķekavas vidusskolā darbojās C līmeņa vakcinācijas punkts.

 

IZGLĪTĪBA

 1. Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs mācības uzsākuši 3492 skolēni, no tiem 464 audzēkņi skolas gaidas uzsāks 1. klasē. Profesionālās izglītības iestādēs mācās vairāk nekā 1300 bērnu.
 2. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs mācības uzsāka 1919 bērni.
 3. Ķekavas novada izglītības iestādēs darbu uzsāka 43 jauni pedagogi.
 4. Novērtējot pedagogu darbu, godināti 15 Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogi par ieguldījumu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā.
 5. Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā līdzfinansētas 80 skolēnu vakances.
 6. Uzsākts īstenot izglītības iestādē ERASMUS+ projektu “Guidance. Digital Tools and Development”
 7. Tiek turpināta Kultūras ministrijas programma “Latvijas skolas soma”, kurā dažādas kultūras norises bija iespējams saņemt visiem Ķekavas novada skolu skolēniem.
 8. Tiek turpināti ESF projekti 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 9. Vairāk nekā 26 000 eiro izmaksāti Ķekavas novada vidusskolēnu stipendijām par labām sekmēm. 2020./2021. mācību gada rudenī stipendijas saņēmuši 64 audzēkņi.
 10. Ķekavas novada pašvaldība 2021./2022. mācību gadā apmaksājusi brīvpusdienas visiem 1.–6. klašu skolēniem un 7.–9. klašu audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm, kā arī sniegusi atbalstu bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst obligāto sagatavošanu skolai pirmsskolas izglītības iestādēs. 2021. gadā brīvpusdienām izlietoti vairāk nekā 412 500 eiro.
 11. Pašvaldība līdzfinansējusi 16 vasaras nometņu projektus par kopējo summu gandrīz 13 000 eiro apmērā.
 12. Novērtējot audzēkņu un pedagogu darbu un sakot paldies par sasniegumiem valsts un starptautiskajās mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās, 2021. mācību gadā piešķirtas naudas balvas  11790 eiro apmērā skolēniem, pedagogiem, komandām, kopā 80 cilvēkiem. 2020./2021.mācību gadā piešķirtas 52 naudas balvas 4120 eiro apmērā par izcilām sekmēm mācībās, absolvējot novada izglītības iestādes. Baldonē apbalvoti 27 skolēni, 12 pedagogi, kopumā izmaksājot naudas balvas 3600 eiro apmērā.
 13. Ķekavas novada pašvaldība 2020./2021. mācību gadā līdzfinansējusi Ķekavas novadā deklarētajiem 211 bērniem pamatizglītības programmas apgūšanu privātajās mācību iestādēs.
 14. Ķekavas novadā reģistrējušās vairāk nekā 210 aukles, kuras kopumā pieskata 300 bērniņus. Papildus pašvaldība apmaksā vietas privātajos bērnudārzos 260 bērniem.
 15. Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projekta ietvaros Ķekavas novada pašvaldība noorganizējusi radošo konkursu visiem Ķekavas novada skolu skolēniem ar nosaukumu “Enerģijas taupīšanas detektīvi”.
 16. Baldones vidusskolā uzsāk „Erasmus+” projekta īstenošanu
 17. Pabeigti būvniecības darbi iepirkuma ietvaros “Baldones vidusskolas atsevišķu telpu vienkāršota atjaunošana Mākslas skolas vajadzībām Iecavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā”
 18. Sākot ar septembri, biedrība “Māksla labsajūtai” sadarbībā ar www.pumpurs.lv, Baldones novada pašvaldību un Baldones sociālo dienestu uzsāka realizēt projektu “IZAUGSMES MĀKSLA”, kura ietvaros Baldones novada skolu divdesmit 5.- 9. klašu skolēniem (5.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa) laika posmā no septembra līdz martam bija iespēja apmeklēt 7 iekšējās izaugsmes grupas nodarbības.

 

PĀRVALDE UN DROŠĪBA

 1. Ērtākai saziņai ar pašvaldību ieviestais vienotais bezmaksas informatīvā tālruņa numurs 8488 saņēmis 5210 zvanus.
 2. Turpināta videonovērošanas sistēmas modernizēšana - no 2021.gada decemba apvienotajā videonovērošanas centrā varēs sekot līdzi 32 novērošanas kamerām, kas izvietotas Baldones pilsētā.

 

SABIEDRĪBA

 

 1. Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 254 jaundzimušie un 103 laulības.
 2. NVO un fizisko personu projektu atbalsta konkursā piešķirts līdzfinansējums četriem projektiem kopumā 12 000 eiro apmērā.
 3. Elektroniski saņemti gandrīz 500 iedzīvotāju priekšlikumi Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetam.
 4. Par ieguldījumu Ķekavas novada attīstībā 2021.gadā piešķirts apbalvojums “Ķekavas novada Goda pilsonis” trīs novadniekiem – Ķekavas vidusskolas sporta skolotājam, basketbola trenerim - Andrim Eglītim, jāšanas sporta trenerei - Olgai Šellerei un Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālajai darbiniecei Sandrai Balodei.
 5. Sveikts “Zelta pāris”, kas laulībā pavadījis 50 gadus – Irēna un Mārtiņš Gargurņi no Ķekavas.
 6. Sirsnīgi sagaidīti Ķekavā 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir divi ķekavieši - Agnis Čavars un Nauris Miezis.  Svinīgo basketbolistu sagaidīšanu Ķekavas novada Facebook tiešraidē vēroja gandrīz divi tūkstoši cilvēku.
 7. Ķekavas novada dome piešķīra ķekaviešiem Agnim Čavaram un Naurim Miezim, kuri Tokijas Olimpiskajās spēlēs izcīnīja Olimpisko zelta godalgu Latvijas 3x3 basketbola komandas sastāvā, katram naudas balvu 10 000 eiro apmērā, savukārt viņu pirmajam trenerim Andrim Eglītim piešķirta naudas balva 5 000 eiro apmērā.
 8. Sirsnīgi sagaidīts Baldonē paraolimpiskais jātnieks Rihards Snikus. Ķekavas novads piešķīris 10 000 eiro paraolimpietim Rihardam Snikum un 3000 eiro viņa pirmajai trenerei.
 9. Iedzīvotājiem bija iespēja pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētājai kanalizācijas sistēmai. Pieejamais finansējuma apmērs – 30 000 EUR apmērā
 10. Iedzīvotāju iniciētā projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” Baldones novada iedzīvotājiem un nevalstiskām organizācijām bija dota iespēja saņemt finansiālu atbalstu ideju realizēšanai Baldones novada teritoriju labiekārtošanā, pilnveidošanā un publisku pasākumu rīkošanai.
 11. Ar programmas „NVO fonds” atbalstu ir uzsākts darbs pie kopīga biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” projekta „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai” īstenošanas, kas palīdzēs rast risinājumus, kā stiprināt nevalstiskās organizācijas piecos novados - Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas un Baldones, kā arī veicinās iedzīvotāju līdzdalību un aktīvu iesaisti teritorijas attīstībā. 
 12. Uzsākta Pladu purva izpēte -  2021. gada sākumā noslēdzās iepirkums par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi dūņu un minerālūdens izstrādei "Pladu purvā". Tehniski ekonomisko pamatojuma izstrādi veiks SIA "Enviroprojekts" par kopējo summu 25000,00 euro bez PVN

 

KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS

 

 1. 4.maijā Ķekavā notika Pilsētvides gaismas un skaņas instalācija MANA LATVIJA, Latvijas proklamēšanas svētkos Ķekavas parkā iemirdzējās gaismu ziedi un Vides multimediālā instalācija  “Savpatība”.
 2. Notikušas dažādas izstādes un vides instalācijas – Imanta Kalniņa jubilejai veltītā instalācija “Savējie sapratīs”.
 3. Vasara tika ieskandināta ar grupas Carnival Youth koncertu Ķekavas parkā, ko varēja vērot tiešsaistē Ķekavas novada Kultūras facebook lapā.
 4. Desmit vasaras ceturtdienas vakaros izskanēja “Ceturtdienas kultūrkalves”  koncerti dažādās novada vietās- Ķekavas jaunajā parkā, pie Baložu kultūras nama, Daugmalē un Katlakalnā, kuros uzstājās amatiermākslas kolektīvi un viesmākslinieki.
 5. No 20. līdz 22. augustam, Ķekavas novadā norisinājās novada svētki ar daudzveidīgu koncertu un aktivitāšu programmu,  kuru ietvaros iedzīvotājus un viesus priecēja koncerti visām gaumēm – ‘’Pērkons’’, ‘’Audiokvartāls’’, ‘’Keksi’’, ‘’Zeļļi, akustisko ģitāru duets, īpašs ‘’The Sound Poets ‘’ laivu koncerts uz Daugavas un gaisa balonu festivāls.
 6. Ķekavas novadā notikuši vairāk nekā 400 kultūras pasākumu, kas pulcējuši teju 38 000 novadnieku un viesu. Organizēti tiešsaistes kultūras pasākumi un veidoti radoši video.
 7. Ķekavas novadpētniecības muzeju apmeklējuši 1907 apmeklētāji, savukārt Baldones muzejā viesojušies teju 900 apmeklētāju.
 8. Ķekavas novada bibliotēkās izlasītas 107700 grāmatu un periodikas izdevumu.
 9. Jaunatnes jomā īstenotas 45 aktivitātes klātienes formā un 78 aktivitātes digitālā formā. Klātienē – 265 apmeklējumi, savukārt digitālās aktivitātes sasniegušas ~40 000 cilvēku, tiešā veidā iesaistot ~900 cilvēkus.
 10. Neformālās izglītības ietvaros kopā ir realizētas 62 nodarbības (Deju laboratorija, Mazie žurnālisti, Foto un video), kas kopā sastāda 472 atkārtotos apmeklējumus.
 11. 2021. gadā tika izsludināts atklāts projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kura rezultātā Daugmales pamatskolā mācību turpināšanas motivējošās aktivitātes jau ir tikušas aizvadītas, taču 2022. gada pirmajā pusē tās tiks īstenotas Pļavniekkalna sākumskolā.
 12. 2021. gada izskaņā tika parakstīts sadarbības līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta “Idejas ceļ gaisā!” īstenošanu 2022. gadā ar mērķi atbalstīt Ķekavas novada skolu pašpārvaldes.
 13. Tiešsaistē notikušas 65 Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras organizētas aktivitātes/pasākumi.
 14. Attālināti (kad ģimenes, komandas un individuāli dalībnieki varēja veikt spēli jebkurā sev ērtā laikā, ievērojot visus ierobežojumus) notikušas 23 Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras organizētas aktivitātes/pasākumi.
 15. Kopā Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras ir noorganizējusi 199 pasākumus/aktivitātes.
 16. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra pirmo reizi noorganizēja labdarības pasākumu “Vecgada rūķu skrējien” (31.12.2021.), tā ietvaros dalībnieki saziedoja ēdienu, segas, u.c. lietas dzīvnieku patversmei “Mežavairogi”.
 17. Baldonē noslēdz „Vivus.lv” MTB maratona 15. jubilejas sezonu
 18. Baldones stadionā – pirmās starptautiskās vieglatlētikas sacensības. 24. jūlijā Baldones vidusskolas stadionā notika Latvijas Vieglatlētikas savienības – „Sportland” sezonas kausa noslēguma posms un noskaidroti Latvijas čempioni 10 000 metru distancē.
 19. Pie Baldones vidusskolas un Meža galerijas apkārtnē tiek atvērti orientēšanās poligoni
 20. Aprīlī bija apskatāma ceļojošā un virtuālā izstāde “Baldones observatorija”. Izstāde veidota kopā ar Baldones observatoriju un ir veltīta tās vadītājam Ilgmāram Eglītim, kurš aprīlī atzīmē 70 gadu jubileju. Pasākuma laikā tika atklāta ceļojošā izstāde, kā arī demonstrēta virtuālā izstāde, kuru var apskatīt ikviens interesents,  gūstot brīnišķīgu ieskatu observatorijas vēsturē un darbā, tās darbinieku sasniegumos un veiktajos atklājumos.
 21. Baldonē atzīmē 100 gadus kopš Baldones-Ikšķiles zirgu tramvaja izveides un gatavojas publicēt jaunu digitālu tūrisma maršrutu.

 

 

 

Administratīvā pārvalde
11.01.2022.

 

 

 

  Drukāt