Atceļot izsniegto atļauju organizēt azartspēles Ķekavā, pašvaldība ir rīkojusies novada iedzīvotāju drošības un interešu vārdā

Pamatojoties uz paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) apturējis Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus "Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā", Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko uzsver, ka pašvaldības prioritātes ir novada iedzīvotāji,  iedzīvotāju drošība un iedzīvotāju interešu aizstāvība likumā noteiktajā kārtībā.

 

Minētajā situācijā pašvaldība rīkojusies sabiedrības interesēs, rodot iespēju izskaust atkarību veicinoša subjekta darbību novada teritorijā.

 

J.Žilko uzsver, ka domes lēmums nekādā veidā nav sasteigts. “Pirms tika pieņemts  lēmums par azartspēļu liegumu Ķekavas novadā, ir notikušas tikšanās ar Reģionālās pašvaldības policijas vadību, izvērtēts viedoklis no sociālās jomas specialistiem, tāpat domes vadība iepazinās ar starptautiskiem pētījumiem un speciālistu viedokļiem, kā arī ņēma vērā aktīvo Ķekavas novada iedzīvotāju aicinājumu un redzējumu par šo jautājumu”, informē J.Žilko.

 

Ķekavas novada domes deputāts Andris Vītols papildina: “Pieņemot minēto lēmumu, Ķekava novada dome ir rīkojusies pārdomāti un atbalstījusi iedzīvotāju vairākuma viedokli. Mūsu ieskatā, pavasarī pieņemtās likuma normas ir pietiekami skaidras un nav interpretējamas. Tās skaidri un tieši nosaka pašvaldībai noteikt tās vietas un teritorijas, kurās azartspēles organizēt ir aizliegts. Mēs par šādu teritoriju esam noteikuši visu Ķekavas novadu. Mūsu uzskatā, esam snieguši tam pietiekamu pamatojumu, kas ir balstīts gan Latvijas politikas plānošanas dokumentos, proti - azartspēļu pamatnostādnēs, gan arī starptautiskajā praksē.”

 

Administratīvā pārvalde
22.12.2021.

 

 

 

  Drukāt