Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 7.kārtu

 Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 7.kārtu Lauku attīstības programmas apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegšanas termiņš

2022.gada 1.februāris — 2022.gada 28.februāris

Projektu īstenošanas teritorija

Ķekavas novads: Ķekavas pagasts, Daugmales pagasts, Baložu pilsēta

Sludinājuma kopsumma

EUR 357 624,66, t.sk.:

 

1.mērķis 1.rīcība

1.mērķis - Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas ekonomiskā attīstība

1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” - EUR 226 080,07

2.mērķis 2.1.rīcība

2. mērķis - Partnerības “Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana un dabas un kultūrvides attīstība

2.1.rīcība „Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība” –

EUR 54 000,00

2.mērķis 2.2.rīcība

2. mērķis - Partnerības “Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana un dabas un kultūrvides attīstība

2.2.rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana” – EUR 77 544,59

Projektu iesniegšana

Projektu iesniegumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), https://eps.lad.gov.lv/login

Pirms projekta iesniegšanas jākļūst par LAD klientu - http://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/

Pilns sludinājuma teksts

https://daugavkrasts.lv/wp-content/uploads/2021/12/7_kartas_sludinajums_LAD.pdf

Informācija par normatīvajiem dokumentiem,

SVVA stratēģiju un projektu konkursu

Elektroniskā formā informācija pieejama:

-Partnerības Daugavkrasts mājas lapā - www.daugavkrasts.lv sadaļā Dokumenti

-Lauku atbalsta dienesta mājas lapā - www.lad.gov.lv

Informācija un konsultācijas klātienē

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties, kā arī saņemt konsultācijas biedrības "Partnerība Daugavkrasts" birojā Nākotnes iela 2, Ķekava, Ķekavas novads, iepriekš vienojoties par tikšanos ar Aigu Smiltāni, 25418113, info@daugavkrasts.lv

 

Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts""

16.12.2021


 

  Drukāt