Paziņojums par detālplānojumu publiskās apspriešanas sanāksmēm novembrī

Informējam, ka atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam  publisko apspriešanu vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem, tai skaitā publiskās apspriešanas sanāksmi, atļauts organizēt neklātienes formā (attālināti), ievērojot likumā noteiktos nosacījumus.

 

Ievērojot noteikto regulējumu, Ķekavas novada pašvaldība informē par publiskajai apspriešanai nodoto detālplānojumu publiskās apspriešanas termiņiem un publiskās apspriešanas sanāksmju laikiem:

 

 

Nosaukums

Publiskās apspriešanas termiņš

Attālinātās publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiks

Paziņojums par publisko apspriešanu un detalizētāka informācija

Detālplānojuma “Lapmeži” grozījumi nekustamajā īpašumā Grīzupes ielā 8, Grīzupes ielā 10 un Grīzupes ielā 12, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 9.novembra līdz 7.decembrim

2021.gada 25.novembrī plkst. 16:00 attālināti ZOOM platformā

šeit

Detālplānojuma “Magones” grozījumu izstrāde nekustamajā īpašumā Margrietiņu ielā 4 un Margrietiņu ielā, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 9.novembra līdz 7.decembrim

2021.gada 25.novembrī plkst. 16:45 attālināti ZOOM platformā

šeit

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Olektes”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 9.novembra līdz 7.decembrim

2021.gada 25.novembrī plkst. 17:30

šeit

 

 

Informācija par publiskajām apspriešanām pieejama:

  • Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā “ATTĪSTĪBA” – “Detālplānojumi” – “Publiskās apspriešanas”;
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”;
  • Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”;
  • Jaunu ideju centra skatlogā (Skolas ielā 2, Ķekavā).

 

Rakstiskus priekšlikumus par detālplānojumu risinājumiem iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz katra dokumenta publiskās apspriešanas termiņa beigām:

  • Ķekavas novada pašvaldībā, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123;
  • novads@kekava.lv (elektroniski parakstītiem dokumentiem);
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, konkrētā dokumenta apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”.

 

Interesentus, kas vēlas iepazīties ar detālplānojumu redakcijas materiāliem klātienē, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam pieteikties pa telefonu pie detālplānojuma izstrādes vadītāja.

 

Publiskās apspriešanas sanāksmju norises laiks vai formāts var mainīties atkarībā no valstī noteiktajiem drošības un pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19 dēļ. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības informatīvajos kanālos!

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
15.11.2021.

 

 

  Drukāt