Apkopoti iedzīvotāju priekšlikumi par sporta un aktīvās atpūtas iespējām novadā

Oktobrī Ķekavas novada iedzīvotāji aktīvi iesaistījās Ķekavas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības koncepcijas 2021.-2027.gadam izstrādē. Darba ietvaros notika novada sporta profesionāļu un skolu vecāko klašu audzēkņu aptaujas, kuras sniedza plašu ieskatu šajā jomā.


Lai papildus iesaistītu iedzīvotājus, notika arī vienkāršota novada iedzīvotāju anketēšana, kuras ietvaros saņemtas 134 aizpildītas anketas. Īpaši aktīvi anketēšanā iesaistījās Mežinieku apkaimes (Mellupi, Plakanciems) iedzīvotāji, kā arī ūdenssporta entuziasti. Tomēr plaši pārstāvēti ir dažādu novada pilsētu un ciemu iedzīvotāji.


Anketēšanas rezultāti apliecināja to pašu, ko ataino arī pārējā šo jomu analīze: novadā ļoti pietrūkst infrastruktūras gan sportošanai, gan aktīvajai atpūtai.


Uz jautājumu “Kāda sporta infrastruktūra/būve Jums visvairāk pietrūkst?” iedzīvotāji visbiežāk norādīja uz to, ka pietrūkst salīdzinoši vienkāršas sporta būves dzīves vietas tuvumā: āra laukumi dažādām bumbas spēlēm, āra trenažieri, kā arī skriešanas celiņi, veloceļi. Uz šo trūkumu norādīja lielākā daļa respondentu no apkaimēm, kuras atrodas ārpus lielākiem apdzīvotiem centriem. Šādas infrastruktūras trūkst daudzās vietās – Mežinieku apkaimē, Dzērumos, Krustkalnos, Odukalnā un citur. Iedzīvotājus nepatīkami pārsteidz arī fakts, ka novadā ar 30 000 iedzīvotājiem nav sporta kluba ar trenažieriem, ar vietu krosfita vai aerobikas treniņiem, ar regulārām nodarbībām un treneriem.


Novadā, gar kur ap 40 km garumā plūst Daugava, joprojām trūkst vietu, kur būtu ērti nodarboties ar ūdenssportu, kā arī akūti pietrūkst drošu veloceļu.

1. attēls. Biežāk sniegtās atbildes uz jautājumu “Kāda sporta infrastruktūra/būve Jums visvairāk pietrūkst?”


 

Uz jautājumu “Kādas aktīvās atpūtas iespējas Jums visvairāk pietrūkst Ķekavas novadā?” visbiežāk sniegtā atbilde ir: trūkst dabas taku, pastaigu vietu, drošu un pietiekami garu skriešanai piemērotu taku. Šādu taku visvairāk pietrūkst tieši novada centrā – Ķekavā, kā arī Rīgai tuvākajās, blīvi apdzīvotajās Baložu, Valdlauču, Katlakalna un Rāmavas apkaimēs.

Novadā, kurā, salīdzinot ar vidējo situāciju Latvijā, ir daudz bērnu, izteikti trūkst bērnu rotaļu laukumu, kā arī bērniem drošu trenažieru. Bērnu rotaļu laukumu trūkumu izjūt gan novada mazajos ciemos, gan lielākajās apdzīvotajās vietās, un, jo īpaši – Ķekavā.


Aktīvās atpūtas infrastruktūras pietrūkst pusaudžiem, kuru skaits novadā pašlaik pieaug īpaši strauji. Gan viņi, gan citi novada iedzīvotāji novērtētu interesantas velotrases dabā, BMX un pampaku trases, skrituļošanas trases, skeitparkus un rampas. Pusaudži nereti mēro tālu un nedrošu ceļu līdz šādām aktīvās atpūtas vietām, braucot ar velosipēdiem gar novadā esošajiem autoceļiem.


 

2. attēls. Biežāk sniegtās atbildes uz jautājumu “Kādas aktīvās atpūtas iespējas Jums visvairāk pietrūkst Ķekavas novadā?”Uz jautājumu “Kādi ir bijuši galvenie iemesli sporta nodarbību pārtraukšanai?” iedzīvotāji bieži norāda, ka tas ir noticis pandēmijas dēļ. Tomēr tikpat bieži tiek sniegta atbilde, ka sportošanu kavē tas, ka nav piemērotas āra infrastruktūras, kas ļautu sportot arī pandēmijas laikā. Bieži sporta nodarbības ir pārtrauktas dēļ tā, ka nodarbībām pieejamais laiks ir neērts jeb tādēļ, ka uz nodarbībām ir grūti nokļūt: arī šis iemesls ir saistīts ar to, ka novadā esošā sporta infrastruktūra ir nepietiekama.

 

3. attēls. Galvenie iemesli sporta nodarbību pārtraukšanai


 

Kopumā iedzīvotāju anketēšanas dati apliecina to, ka pašlaik lielākais trūkums novadā ir sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras trūkums – novadā trūkst bezmaz visu veidu infrastruktūras, salīdzinoši labāka apmierinātība ir ar baseinu pieejamību.


Koncepcijas izstrāde turpinās, tomēr esošā situācija ir apzināta un liecina, ka līdz 2027. gadam novadā ir jāveic ieguldījumi vairākos liela apjoma sporta infrastruktūras objektos novada centrā – Ķekavā. Tomēr novadam šajās jomās būtu jāattīstās vēl trīs virzienos:

  1. “Mazās” sporta infrastruktūras – bumbas spēļu laukumu, āra trenažieru un bērnu rotaļu laukumu izveide visā novada teritorijā. Pašvaldībai ir jāplāno šādas “sporta stacijas”, konsultējoties ar iedzīvotājiem katrā vietā.
  2. Drošu pastaigu taku, skriešanas trašu un veloceļu infrastruktūras attīstība, jo īpaši pie novada lielākajām apdzīvotajām vietām. Arī sporta un aktīvās atpūtas jomā prioritārs ir Rīgas – Ķekavas veloceļš, tomēr līdz 2027. gadam jātiecas veidot arī šī veloceļa turpinājums, iespējams, cauri Odukalnam uz Daugmales un Baldones pusi, kā arī droši iekšējie veloceļi Baložos – Rāmavā – Katlakalnā, Ķekavā, Baldonē.
  3. Atpūtas vietu pie ūdens un ūdenssporta infrastruktūras attīstība, novadā veidojot arī pirmās oficiālās peldvietas, visdrīzāk, Daugavas krastā.

 

 

Koncepcijas izstrādātājs
Gatis Pāvils
SIA “Emerging Solutions”
05.11.2021.

 

  Drukāt