Ķekavas novada dome piešķirs naudas balvas iedzīvotājiem un amatiermākslas kolektīviem par sasniegumiem kultūras projektos

Lai sekmētu Ķekavas novada iedzīvotāju un amatiermākslas kolektīvu radošo aktivitāti, dalību dažādos kultūras un mākslas projektos, turpmāk Ķekavas novada pašvaldība finansiāli atbalstīs un piešķirs naudas balvas novada amatiermākslas kolektīviem un iedzīvotājiem par izciliem panākumiem kultūras un mākslas jomā.

 

To paredz Ķekavas novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi “Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām”, kas vēl jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.

 

“Jaunā Ķekavas novada dome raudzīs iespēju nākamā gada budžetā paredzēt finansējumu ne tikai šo noteikumu realizēšanai, bet arī tādām jomām kā apkaimju iniciatīvas, sporta pasākumu organizēšana, izglītības projekti," uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko.

 

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem finansiālais atbalsts tiks piešķirts dalībai konkursos, festivālos un meistarklasēs Latvijā un ārvalstīs, kā arī mākslas projektu realizēšanai Ķekavas novada teritorijā. Savukārt naudas balvas tiks piešķirtas, lai publiski pateiktos to ieguvējiem par izciliem panākumiem kultūras un mākslas jomā. Finansiālo atbalstu un naudas balvas piešķirs, izvērtējot projekta nozīmi, lietderību un konkrētās personas vai kolektīva ieguldījumu kultūras un mākslas popularizēšanā novadā un sasniegtos rezultātus.

 

Finansiālā atbalsta piešķiršanā tiek ievērota līdzekļu piešķiršanas samērība – individuālam dalībniekam līdz 300 eiro, amatierkolektīva atbalstam, kā arī  kultūras un mākslas projektiem  -  līdz 3000 eiro.  Šis atbalsts paredzēts transporta izdevumu, dalības maksu, telpu nomas, apdrošināšanas un citu normatīvajos aktos pieļaujamu, ar konkursu, festivālu vai meistarklasi saistītu izdevumu segšanai.

 

Finansiālo atbalstu dalībai konkursos, festivālos, meistarklasēs noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā varēs  saņemt individuālais mākslas jomas pārstāvis, ja tā deklarētā dzīves vieta  vismaz vienu gadu pirms atbalsta saņemšanas būs Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, vai amatiermākslas kolektīvs, ja tā radošā darbība notiek un ir reģistrēta Ķekavas novadā vismaz vienu gadu pirms atbalsta saņemšanas, bet amatiermākslas kolektīvs nav pašvaldības iestādei piederošs, un 50 % dalībnieku dzīves vieta ir deklarēta novadā vismaz vienu gadu pirms atbalsta saņemšanas.            

 

 

Administratīvā pārvalde
26.10.2021.

  Drukāt